Undervisning i Elektronisk Musik

Udredning, en introduktion til fagets pædagogik

v. David Mondrup, højskolelærer i elektronisk musik og underviser i elektronisk musikpædagogik på DJM

Elektronisk musik er et relativt nyt område indenfor musikundervisningen. Det vinder stadig udbredelse som en del af fagudbuddet på landets højskoler, konservatorier og musikskoler, som det har gjort det i de seneste 2-3 årtier. Der eksisterer med andre ord en pædagogisk praksis under den meget vidtfavnende overskrift “Elektronisk Musik”. Dette projekt har arbejdet med at dokumentere og diskutere denne pædagogiske praksis.

Projektet har 2 ben:
1. En opsamling af eksempler på indholdet i elektronisk musik undervisning, som den udfoldes. Hvad er emnerne, hvordan udfoldes de, hvilke opgaver munder de ud i, hvilken læring søges opnået?
2. En opsamling af fagets pædagogik, herunder dets didaktik, metode og praksis. Hvilke overvejelser lægges til grund for emne- og metodevalg, og hvordan ses disse overvejelser afspejlet i det, der rent faktisk foregår i undervisningslokalet?

Metode:
Jeg har i projektet taget udgangspunkt i dels min egen praksis som højskolelærer i elektronisk musik og som timelærer i elektronisk musikpædagogik på DJM. I mindst lige så stor grad har projektet hentet sit indhold fra samtaler med andre udøvere af elektronisk musikundervisning i det danske musikundervisningslandskab, såvel som elever, og kompositionsstuderende på konservatoriet der har pædagogik og praktik i studieplanen.

De konservatoriestuderende der har praktik på programmet har en unik mulighed for både at reflektere over undervisningsmetoder og -indhold, prøve deres overvejelser af i virkeligheden, og efterfølgende evaluere og justere. Dette arbejde er indgået i reflektionerne omkring projektet.

Nogle af de grundtanker der er efterprøvet i projektet er:
– Faget “Elektronisk Musik” er i sit udgangspunkt kreativt/skabende, og ikke reproducerende. Herved adskiller faget sig fra mange af de mere traditionelle musikfag, og dette har afgørende betydning langt ind i udfoldelsen af faget.
– Faget “Elektronisk Musik” har ingen facitliste. Der findes ingen “rigtig” måde at udføre sin praksis som elektronisk musiker. Dette åbner op for interessante overvejelser om hvordan man som underviser forholder sig til den tradition og det musikalske fællesskab, man trods alt alligevel agerer i.

Projektet er støttet af både FFD (Folkehøjskolernes Forening) og FOKU midlerne på Det Jyske Musikkonservatorium, og afvikledes henover efteråret 2021 og starten af 2022.

Læs Davids udredning fra februar 2023