Kucheza en musikklub – snart 25 år gammel

Peter Seebach, docent

Tiden omkring dette FOKU projekt har været en nedgangsperiode, hvad angår antallet af børn i Kucheza. Klubben har i mange år været selvforsynende hvad angår lærerkræfter, men i nogle år har der været en del voksne uden baggrund i miljøet og hyppigere udskiftning blandt disse end tidligere. Samtidig var de fysiske rammer nu præget af nedslidning og mangel på vedligeholdelse af den lejede bygning.

Klubben er nu flyttet til nye lokaler og flere tidligere Kucheza børn er vendt tilbage som voksne lærere, ligesom de som startede som børn for 25 år siden er begyndt at vende tilbage med deres egne børn!
En ny opgangstid kan være på vej.

At researche og skrive fyldestgørende om Kucheza har vist sig at være endog meget omfattende. Der er nærmest tale om en livsstil eller en tilstand.

Projektet mundede ud i en smuk poster, med stærke og informative udsagn og fotos omhandlende et fuldstændig enestående læringsmiljø.

Kucheza er swahili og dækker i ét ord over sang, dans, leg, dramatik…

Aktiviteter som i dansk såvel som den overvejende del af europæisk kultur er blevet opdelt og dyrket hver for sig.

Kucheza er en musikklub i Århus(siden 1987). Her kommer børn og leger, spiller, synger og arbejder skabende med musik, dans og drama på hold ledet af voksne musikere og musikpædagoger.

Der arbejdes med rytmisk musikalsk samvær og sammenspil på instrumenter, – men ikke egentlig instrumentalundervisning.

Klubsamvær ikke musikskole – leg, drama, rytmik, dans og kropslig musiceren i sammenspil er det primære.

Børn med Kucheza baggrund har ofte gode rytmiske og vokale færdigheder samt gode færdigheder på mere end et rytmegruppeinstrument og ofte virkelig gode sammenspilsfærdigheder.

Musicalforestillinger lavet af børn og voksne i fællesskab bliver hvert år opført offentligt. Og ca. hvert andet år rejser Kucheza udenfor DK med årets musicalforestilling.

Se poster for projektet:

Kucheza en musikklub – snart 25 år gammel