Filmet undervisningsmateriale til klassisk korledelse