Mellem fugl og frø

Videocasts som læringsmedie for musikundervisere

v. lektor Torben Westergaard

Baggrund

Historisk set er musikundervisning, som den finder sted på musik- og kulturskoler og konservatorier, ofte organiseret som mesterlære, hvor lærere videregiver der egne erfaringer med musik og formidling.

I forlængelse heraf var dette projekts tese, at der inden for almenpædagogikken findes en række emner, der er nyttige for musikundervisere at kende til i mere systematisk form.

Projektets intention var derfor at formidle udvalgte dele af den almenpædagogiske viden gennem instruktionsvideoer – kaldet videocasts – der anses for at være en effektiv måde at formidle faglig viden på. Denne viden vil således supplere musiklæreres praksisbaserede kompetencer og inspirere deres undervisningspraksis.

Sagt på en anden måde var formålet at udbygge sammenhængen mellem undervisnings fugleperspektiv (overblik og metaforståelse) og frøperspektiv (den konkrete undervisningssituation).

Metode

  • inddragelse af faglitteratur om voksenlæring, motivationsforskning i musiklærergerningen samt forskningslitteratur om, hvordan man hensigtsmæssigt designer instruktionsvideoer.
  • produktion af en række ’dummyer’ med almenpædagogiske emner vinklet mod musikundervisning med indhentelse af feedback fra fagfæller
  • spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på tre udvalgte musik- og kulturskoler samt interviews med ledere på disse skoler om deres ønsker til fremtidens undervisere

Resultater

Produktion af tre instruktionsvideoer (videocasts) med engelske undertekster om den didaktiske relationsmodel, den didaktiske trekant og begrebet transfer i musikundervisning.

Disse videocasts kan bidrage til at udvikle et begyndende didaktisk pædagogisk fællessprog blandt musikundervisere og er tilgængelige på Det Jyske Musikkonservatoriums YouTube-kanal.

Se Torbens video om den didaktiske relationsmodel

Se Torbens poster fra DJM FoKu-seminar 2023 (klik for at åbne i nyt vindue)