Kunstnerisk udvikling

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) finder sted i form af fx komposition af ny musik, indstudering og indspilning af sjældne værker, udvikling af nye stilarter og koncertformer m.m. I modsætning til kunstnerisk praksis skal kunstnerisk udviklingsarbejde have en undersøgende karakter, være originalt og nyskabende og være ledsaget af en refleksion over resultat og proces. DJMs strategiske mål for KUV er at kvalificere, videreudvikle og synliggøre aktiviteterne og ligger på linje med de definitioner og anbefalinger der er beskrevet i Kulturministeriets Udredning om Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed.

Benyt menuen for at læse mere