Manus Obscurus

- tværæstetisk undersøgelse og værk

af. lektor Henrik Knarborg Larsen & adjunkt Christian Windfeld

Gennem skabelsen af værket Manus Obscurus igangsættes en udforskning af tværæstetiske vinkler og krydsfeltet mellem jazz, klassisk slagtøj og moderne koreografi. Enkle grafiske former, gestik og lydproducerende elementer skaber en koreografi mellem hænder, skygger, genstande og trommer. Vi udforsker hvordan der kan arbejdes med bl.a. præcens, kropsspænding, fortælling og timing i et udvidet koreografibegreb i feltet mellem koreografi og musik. Igennem et velfungerende parallelarbejde mellem kunstarterne håber vi at kortlægge parametre og oversættelser af disse mellem kunstarterne og perspektivere den kunstneriske proces.