Indspilning af tre orgelkoncerter af Haydn

Indspillet af Ulrik Spang-Hanssen og Randers Kammerorkester, dirigeret af David Riddell.

Ulrik Spang-Hanssen, professor i orgel

Idéen til denne indspilning kom egentlig fra pladeproducenten Peter Olufsen, CD-klassisk, som syntes, at markedet trængte til en ny indspilning af (et par af) Haydns orgelkoncerter. Mange af de eksisterende var for forsigtige og ‘små’ med små orkestre og små orgler, syntes han. Det gjaldt derfor om at udvælge nogle værker, som understøttede dette fokus og derefter indspille dem i et passende setting. Udvalgt blev tre koncerter

· i C-dur (Hoboken XVIII, 1), med stor besætning med blæsere,

· i D-dur (Hob. XVIII,2) som er den længste og livligste

· og endelig Haydns eneste dobbeltkoncert for violin og orgel i F-dur (Hob. XVIII,6), med DJM’s violinlærer Mo Yi som solist.

Det var oplagt at søge samarbejde endnu engang med Randers Kammerorkester og dets faste dirigent David Riddell, som tidligere har haft succes med just denne komponist. Og det var ligeså oplagt at gennemføre optagelserne i Mariager Kirkes flotte rum med dens berømmede Aubertin-orgel fra 2010.

Det er vanskeligt at undgå, at mindre wienerklassiske værker kommer til at klinge lidt sparsommeligt. Skrivemåden er enkel, og der fordres en høj grad af rytmisk fremdrift i orkesteret og af spontaneitet hos solisten, hvis dette skal kunne lykkes. Derfor måtte jeg, i lighed med min fremgangsmåde på mine tidligere Händelindspilninger med samme besætning, simpelthen lære mig at improvisere i Haydn-stil. Det er selvfølgelig et postulat. Haydn var for det første et geni, og for det andet skulle han jo kun forholde sig til en og samme stil – hans egen, så det niveau kan man ikke nå. Men man kan håbe på at kunne lære sig at improvisere noget kongenialt. Det kræver at man lever med sit projekt i et års tid, hvor man improviserer mange kadencer og overgange hver dag. Man kunne godt skrive nogen ned, men det lyder ikke ligesådan. Jeg tror, det er lykkedes. Til dobbeltkoncerten var kadencerne selvfølgelig skrevet ned, men til de andre improviserede jeg en tre-fire stykker til hver, og så træffer producer Viggo Mangor senere et valg. På nuværende tidspunkt mangler endnu finredigering og mixning, hvilket er en lang proces – der er mange kanaler.

Ulrik Spang-Hanssen, orgelprofessor, marts 2015

Se Spang-Hanssens poster fra mini-konferencen, 2015