Vocal Painting koncerter

Med dette FOKU projekt afprøves og videreudvikles anvendelsen af det helt nye interaktive direktions-tegnsystem Vocal Painting (VOPA) på højt internationalt kunstnerisk niveau, som ny direktionsteknik i kormusik.

Jim Daus Hjernøe, professor

Projektet hænger tæt sammen med Jims tidligere udviklingsprojekt ”Det intelligente kor”, som er navnet på en metode for innovativ korledelse, med fokus på at udvikle sangerens bevidsthed og medansvar i den musikalske proces. VOPA er således under færdiggørelse i tæt samarbejde med Walter Thompson (US), ophavsmand til “Soundpainting” – et komplekst live-kompositionsredskab med mere end 1200 tegn – men i VOPA formen direkte komplementerende til traditionel kor-direktionsteknik. VOPA er en helt ny direktionsteknik til non-verbal kommunikation mellem dirigenten og vokalensemblet og sangerne imellem, hvor man til mindste detalje spontant kan justere på form og indhold (dynamik, harmonisering, metrik, transponering, tekst, klangfarver etc.), fremkalde allerede indstuderede moduler, re-komponere, re-arrangere, ændre formled etc. Med anvendelse af de 75 VOPA tegn der afprøves lige nu, opnås en balance mellem hvor mange musikalske parametre det er muligt at påvirke og hvor mange tegn de udøvende kunstnere kan overskue i forbindelse med improvisation og/eller live-arrangementer og re-kompositioner. Målet forfølges eksplorativt gennem arbejdet med RAMA Voices bestående af DJM studerende og professionelle sangere med dette fokus og gennemføre en række koncerter i ind- og udland i 2017/18. Et bud på anvendelse af VOPA kan ses her fra en koncert på Aarhus Vocal Festival 2017.

Jim Daus Hjernøe har skrevet en artikel om både Det intelligente kor og Voice Painting metoden.

Artiklen kan læses via dette link.

En tillægsartikel om improvisationstrappens 7 trin kan læses via dette link.

Se Jim Daus poster fra DJMs fokuseminar 2019