Splitpoint

kunstnerisk udviklingsarbejde i tæt samarbejde med komponisten

Henrik Knarborg Larsen, lektor

Målet med dette kunstneriske udviklingsprojekt var at skabe en video af værket Splitpoint for Snaredrum, Sandpaper and ”S” af Simon Steen-Andersen. Værket er udviklet i samarbejde med komponisten og det var visionen at visualisere værkets performative og kompositoriske virtuositet. Den visuelle version af stykket er skabt i samarbejde med Jacob Nielsen, som bl.a. står for Aarhus Symfoniorkesters Symfomagica koncerter. Målet var at finde et stringent visuelt udtryk, der modsvarer værkets præcise formmæssige tilgang.

Om Splitpoint

Simon Steen-Andersen skrev værket til Larsen i 2002. Et vigtigt kunstnerisk grundlag for stykket er fornemmelsen af et kæmpe semikolon midt i værket; A-delen og B-delen af værket kan både være afgrænset af et komma, eller A-delen kan lede op til B-delen som et kolon. Strukturen er på samme tid væsensforskellig og i nært slægtskab, og dele fra A-delen bliver ved med at dukke op som svage ekkoer i B-delen.

En klangverden af markante gråtoner karakteriserer værket. Komponistens vision er at skabe så mange lyde som muligt med et enkelt instrument. Redskaberne er særlige stikker, som Larsen og Steen-Andersen har udviklet sammen. Ved at kombinere stikkerne med forskellige anslagspunkter skabes et væld af klangmuligheder. Hertil kommer sandpapir mod gulvet betjent med foden og stemmen på lyden ”s”.

Formmæssigt er værket tænkt som begivenheder der enten accelerer eller decelerer i hyppighed; flere lag forskyder sig i forhold til hinanden og eksisterer samtidig. I anden halvdel af stykket genfindes disse idéer sideløbende med en simpel dobbeltrettet polyrytmisk model: Første del af takten bliver gradvist langsommere, mens sidste del fordobler tempoet. Skillelinjen forskydes så det er en større og større del af takten der er fordoblet. Mens tempoet egentlig bliver langsommere får man en fornemmelse af konstant stigende aktivitet.

Titlen Splitpoint refererer til et krydsfelt i et gammelt lydstudie og henviser på samme tid til stykkets collageagtige konstruktion og til storformens semikolon.