On the Road to Damascus

CD med BSD+B Big Band; Udgivet 1. juli, 2012

“On the Road to Damascus” er komponeret med stor inspiration fra en studierejse til Damascus i foråret 2010, hvor Jens Chr. Chappe Jensen besøgte High Institute of Music. Udgivelsen er støttet af DJM, Danish and Finnish Culture Institutes in Damascus og DJBFA.

Læs Chappes artikel om tilblivelsen af On the Road to Damascus.

Se Chappes poster fra DJMs Mini-konference 2012 om “On the Road to Damascus”

Se videooptagelser af nogle af værkerne i suiten neden for