Multiple Strings Attached

Kunstnerisk udviklingsprojekt v. adjunkt Rasmus Birk

Målet er at udvikle en række nye kompositioner til en kvintet bestående af oud, baglama, jazzguitar, rockguitar, og harpe – 5 strengeinstrumenter med rod i vidt forskellige kulturer og genrer.

Projektet sker i samarbejde med Jens Christian Kwella, Maher Mahmoud, Orhan Özgür Turan,  IM-KA1 studerende Vera Armbruster, og guitar studerende ved DJM Aalborg.
Kompositionerne skabes i en interaktiv udviklingsproces, hvor alle deltagerne bidrager med materiale og genre- og instrument specifik ekspertise.

Værkerne præsenteres afsluttende ved en række koncerter spillet af deltagerne og mig selv.
Koncerterne filmes, og videooptagelser gøres sammen med et komplet nodemateriale tilgængelige på youtube og på DJMs hjemmeside.

Baggrund
Som docent Karsten Aaholm har vist, er musikere med ikke-vestlig baggrund kun sjældent at finde på de danske musikuddannelser, hverken som studerende eller undervisere.

Årsagerne kan være mange, herunder opdelingen i genrer (rytmisk/klassisk/elektronisk), men betyder, at gensidig udveksling og vidensdeling om instrumenter, spillemåder og traditioner for frasering og ornamentik ikke sker.

Med et udviklingssamarbejde mellem to helt adskilte miljøer, DJM Aalborg og musikere med baggrund i Tyrkiet og Syrien, repræsenterer projektet et pionerarbejde, der har potentiale til at udvikle nye samarbejder og vidensdeling på og udenfor institutionen.

På det musikfaglige plan vil samarbejdet tilføre guitarfaget inspiration og ny faglig viden og mig personligt øgede skabende, udøvende og pædagogiske kompetencer.

Projektet vil bidrage markant til den eksisterende strengelitteratur og desuden give konkrete materialer til undervisningsbrug.

Der er tidligere i DJM-regi skrevet musik for mellemøstlige instrumenter og storband, men i denne mindre konstellation arbejdes der skabende gennem sparring, interaktion og improvisation på tværs af musikalske kulturer, hvor alle bidrager.

Se Rasmus Birks poster fra FoKu-seminar 2022 her