Tidlig dansk musik for trombone

Niels-Ole Bo Johansen, professor

Formål

Dansk basunmusik fra perioden omkring 1800-1930 er en væsentlig men overset del af den danske kulturarv. Materialet findes kun ukatalogiseret på Det Kgl. Danske Bibliotek og i privateje. Projektets formål er gennem grundig research og faglig redigering at rekonstruere og indspille musikken. Projektet vil dokumentere et væsentligt kapitel i dansk musikhistorie og levere et vigtigt bidrag til basunlitteraturen.

Output bliver udgivelser i form af en nodesamling og en indspilning af udvalgte værker med bibliografiske noter der gøres tilgængelige på www.thedanishtromboneheritage.dk. Derudover vil materialet blive præsenteret ved foredragskoncerter og i forbindelse med masterclasses på musikkonservatorier i DK og i udlandet.

Begrundelse

Danmark har en unik trombonetradition, som kun ganske få kender baggrunden for. Dette kommer særligt til udtryk i en ubrudt række af udøvere på højt internationalt niveau samt et repertoire af høj musikalsk standard. I min tidligere forskning har jeg afdækket hvordan basunisten Anton Hansen og komponisten Axel Jørgensen gennem deres franske forbindelser har haft afgørende betydning for denne udvikling.

Med projektet håber jeg at kunne medvirke til at øge kendskabet til dansk basunmusik (repertoire, historie og opførelsespraksis), som traditionelt har lagt vægt på instrumentets sangbare kvaliteter frem for de mekaniske. Bl.a. ønsker jeg at illustrere og forklare hvilke strømninger, der har påvirket vores måde at spille på og derigennem medvirke til at danske basunister får bevidsthed om den kulturarv de forvalter. Desuden får internationale basunister gennem projektet adgang til en væsentlig men hidtil upåagtet del af basunlitteraturen.

Udover at dokumentere dansk basunhistorie kan projektet bidrage til udviklingen af undervisningen inden for basunfaget. Først og fremmest i kraft af et nyt og frit tilgængeligt repertoire men også i kraft af den opmærksomhed på de klanglige og tekniske idealer som materialet er udtryk for. I forhold til dansk musikliv vil projektet bidrage med musik, der i vores tid er fuldstændig ukendt, og som både gennem indspilningerne og de planlagte foredragskoncerter vil kunne vække betydelig interesse.