Neu erhörte klänge

Fysiomentale strategier fra Ki-Aikido som metodisk tilgang til klangudvikling og kunstnerisk inspiration.

v/ lektor Henrik Knarborg Larsen

Om projektet

“Neu erhörte klänge” er et kunstnerisk udviklingsprojekt (KUV), hvor lektor i slagtøj Henrik Knarborg Larsen udforsker fysiomentale strategier fra den japanske kampkunst Ki-Aikido som metodisk tilgang til klangudvikling og kunstnerisk inspiration på slagtøj, særligt marimba. Projektet har fulgt to spor, dels et interventionsstudium, dels et kunstnerisk udviklingsarbejde.

Interventionsstudiet undersøgte virkningen af en bestemt Ki-Aikido-metode på klangdannelsen på marimba. 22 slagtøjsstuderende spillede en musikalsk passage efter at have modtaget enten en standard instruktion eller en Ki-Aikido instruktion. Optagelser fra forsøget blev efterfølgende bedømt ved brug af hhv. et internationalt panel af slagtøjseksperter og af FFT-spektralanalyser. Resultaterne er rapporteret i en artikel, der er publiceret i tidsskriftet New Journal of Music Research.

I det kunstneriske udviklingsarbejde har Larsen eksperimenteret med Ki-Aikido-metoder som en ny ramme om fortolkning og performance ved to konkrete værker:  Yasuo Sueyoshi’s “Mirage” for solo marimba og værket  “One Point” i samarbejde med den britiske komponist Laura Bowler. Dette arbejde er nærmere beskrevet i Larsens  artikel tykt i KUV-netværkets årbog 2018. Se desuden videoerne nedfor.

Offentlig præsentation

Torsdag d. 22. november 2018 afsluttede Henrik Knarborg Larsen sit projekt med en offentlig præsentation i Kammermusiksalen på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Ved fremlæggelsen formidlede Larsen projektets resultater og reflekterede over den erfaring og viden, arbejdet har genereret, samt de videre perspektiver. Den norske slagtøjsspiller og professor ved Norges musikkhøgskole Hans-Kristian Kjos Sørensen kommenterede og perspektiverede fremlæggelsen og projektet.

KUV-projektet er gennemført med en bevilling fra Kulturministeriets KUV-pulje og Det Jyske Musikkonservatoriums forskningsmidler.
Se mere på Larsens hjemmeside.