The Imaginary Soundtrack

- tværæstetisk inspiration i kompositionsprocessen

v. Mikkel Bolding

The Imaginary Soundtrack er et kunstnerisk udviklingsprojekt, der udforsker anvendelsen af tværæstetisk inspiration i en kompositionsproces.

Baggrund

Projektet tager udgangspunkt i Jean Cocteaus film The Blood of a Poet fra 1930. Filmens rolle i projektet er at fungere som kunstnerisk inspiration og katalysator for eksperimenter og nye ideer i en åben og undersøgende kompositionsproces. Projektet handler altså ikke om at skabe musik til filmen, men om at skabe musik af filmen.

Metode

Metodisk foregår kompositionsprocessen primært i studiet, hvor bl.a. lyddesign, sound og etablering af æstetik er centrale dele af det kompositoriske arbejde. Projektet udforsker derfor også musikproduktion som en kreativ, kompositorisk disciplin.

Mål

Dette projekt er det første af en række FOKU-projekter jeg planlægger at gennemføre i mit adjunktur, der udforsker krydsfeltet mellem komposition og produktion fra forskellige faglige vinkler. Det er et felt med et relativt snævert videngrundlag, og det er derfor ambitionen at erfaringerne fra arbejdet med projektet kan indgå som undervisningsressource til perspektivering af de traditionelle kompositoriske fag.

Projektet munder ud i et album til udgivelse i 2022.

Se Mikkel Boldings poster fra FoKu-seminar 2022 her