Rammeaftale og strategi

Rammeaftalen er en aftale mellem Kulturministeriet og Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) om væsentlige målsætninger og resultatkrav. Strategien beskriver, hvor konservatoriet skal bevæge sig hen i rammeaftaleperioden.

2024

Der er ikke indgået en rammeaftale for 2024. I løbet af 2024 forventes det, at DJM’s nye bestyrelse indgår en ny 4-årig rammeaftale for 2025-28 med Kulturministeriet. I stedet er der i lighed med 2023 indgået en udviklingsaftale for 2024:

Udviklingsaftale for 2024

2023

Der er ikke indgået en rammeaftale for 2023, idet DJM i løbet af året afventer indsættelse af en bestyrelse. I stedet er der indgået en udviklingsaftale for 2023, inkl. delmål:

Seneste rammeaftale

Rammeaftalen er tidligere blevet kaldt Resultatkontrakt.

Strategi

Der foreligger p.t. ikke en specifikt formuleret strategi for DJM. I løbet af 2024 arbejder DJM’s nye bestyrelse med udarbejdelse af en sådan.

DJM har siden 2019 arbejdet målrettet med kunstnerisk medborgerskab som en strategisk retning for uddannelserne. Dette arbejde fortsætter i 2023-24. Se mere om kunstnerisk medborgerskab her.

Kunstnerisk Medborgerskab som en strategisk retning for uddannelserne blev første gang formuleret konkret i strategien for 2019-22. Denne strategi blev til på baggrund af den seneste omverdensanalyse, som tog udgangspunkt i DJM’s situation ved udløbet af Rammeaftalen for 2015-2018. Analysen dannede således grundlag for formuleringen af konservatoriets strategi for 2019-2022.