Rammeaftale og strategi

Rammeaftalen er en aftale mellem Kulturministeriet og Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) om væsentlige målsætninger og resultatkrav. Strategien beskriver, hvor konservatoriet skal bevæge sig hen i rammeaftaleperioden.

Der er ikke indgået en rammeaftale for 2023, idet DJM i løbet af året afventer indsættelse af en bestyrelse. I stedet er der indgået en udviklingsaftale for 2023, inkl. delmål:

DJM har siden 2019 arbejdet målrettet med kunstnerisk medborgerskab som en strategisk retning for uddannelserne. Dette arbejde fortsætter og er yderligere i foråret 2023 dokumenteret i et magasin, jf. nedenfor.

Kunstnerisk medborgerskab

Musik skaber oplevelser, livsglæde og sammenhængskraft i samfundet. Musik er ikke afskåret fra omverdenen, men er en aktiv del af samfundet. Derfor kan man tale om et særligt medborgerskab, der angår musikere, kunstnere og de tilhørende uddannelser – et kunstnerisk medborgerskab.

Kunstnerisk medborgerskab er en verdensvendt strategi og tilgang til kunstuddannelse, som tror på, at kunst kan og skal spille en rolle i samfundet, og som insisterer på, at kunsten skal være en aktiv del af vores samfund, og at musikeren skal påtage sig at få en engagerende plads i samfundet.

Udgangspunktet vil altid være høj kunstnerisk kvalitet. Men det er ikke nok. DJM stræber imod at de studerende i lige høj grad forholder sig til deres markedsværdi som kunstnere og deres relevans for det omgivne samfund. Det ruster dem til et bæredygtigt arbejdsliv som musiker med høj kunstnerisk kvalitet og kommer samtidig samfundet til gode.

Magasin

I foråret 2023 udgav DJM et magasin, der præsenterer tankerne bag det kunstneriske medborgerskab nærmere og som fortæller om en række områder, projekter og fag, der kredser om kunstnerisk medborgerskab.

Læs magasinet om Kunstnerisk Medborgerskab på DJM her (pdf) – eller her (web).

Magasinet kan også rekvireres som trykt eksemplar. Skriv til [email protected]

Rammeaftale

Rammeaftalen er tidligere blevet kaldt Resultatkontrakt.
Som nævnt er den seneste rammeaftale ikke afløst af en ny, da DJM afventer indsættelse af en bestyrelse.

Strategi

Der foreligger p.t. ikke en specifikt formuleret strategi for DJM, idet konservatoriet afventer indsættelse af en bestyrelse. Men som nævnt ovenfor fortsætter arbejdet med kunstnerisk medborgerskab som strategisk mål.
Kunstnerisk Medborgerskab som en strategisk retning for uddannelserne blev første gang formuleret konkret i strategien for 2019-22. Denne strategi blev til på baggrund af den seneste omverdensanalyse, som tog udgangspunkt i DJM’s situation ved udløbet af Rammeaftalen for 2015-2018. Analysen dannede således grundlag for formuleringen af konservatoriets strategi for 2019-2022.