Rammeaftale og strategi

Rammeaftalen er en aftale mellem Kulturministeriet og Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) om væsentlige målsætninger og resultatkrav. Strategien beskriver, hvor konservatoriet skal bevæge sig hen i rammeaftaleperioden.

Der er ikke indgået en rammeaftale for 2023, idet DJM i løbet af året afventer indsættelse af en bestyrelse. I stedet er der indgået en udviklingsaftale for 2023, inkl. delmål:

DJM har siden 2019 arbejdet målrettet med kunstnerisk medborgerskab som en strategisk retning for uddannelserne. Dette arbejde fortsætter i 2023. Se mere om kunstnerisk medborgerskab her.

Seneste rammeaftale

Rammeaftalen er tidligere blevet kaldt Resultatkontrakt.
Som nævnt er den seneste rammeaftale ikke afløst af en ny, da DJM afventer indsættelse af en bestyrelse.

Strategi

Der foreligger p.t. ikke en specifikt formuleret strategi for DJM, idet konservatoriet afventer indsættelse af en bestyrelse. Men som nævnt ovenfor fortsætter arbejdet med kunstnerisk medborgerskab som strategisk mål.

Kunstnerisk Medborgerskab som en strategisk retning for uddannelserne blev første gang formuleret konkret i strategien for 2019-22. Denne strategi blev til på baggrund af den seneste omverdensanalyse, som tog udgangspunkt i DJM’s situation ved udløbet af Rammeaftalen for 2015-2018. Analysen dannede således grundlag for formuleringen af konservatoriets strategi for 2019-2022.