Aalborg før fusionen

Siden 1930 har Nordjysk Musikkonservatorium uddannet musikere og musiklærere på højeste niveau indenfor både klassisk og rytmisk musik. Med et årligt optag på ca. 25 studerende bar studiemiljøet på Nordjysk Musikkonservatorium præg af at omgangstonen mellem studerende, lærere og administration var åben og uformel. Det gjorde også, at der aldrig var langt fra idé til handling.

Nordjysk Musikkonservatorium 1930-2009

1930-1956

Konservatoriet blev grundlagt under navnet “Det Jydske Musikkonservatorium; Aalborg” i 1930 af Johan Nilsson og hans kone Magda le Maire blot tre år efter, at de havde grundlagt “Det Jydske Musikkonservatorium” i Århus. Konservatoriet i Aalborg begyndte under små forhold i Prinsensgade og Nilsson ledede institutionen fra Århus med jævnlige besøg og tilsyn i Aalborg.

Af økonomiske årsager, ville Nilsson gerne trække sig tilbage fra konservatorierne i både Århus og Aalborg. Lærerne på konservatoriet gjorde dog ifølge Nilsson “en stor og begejstret indsats” og i 1932 overdrog han konservatoriet til lærerne for den runde sum af 1000 kroner, som til dels var symbolsk.

Disse første lærere på og ejere af Nordjysk Musikkonservatorium (NM) var koncertsanger G. Thune Steffensen, violinist Rolf Kjeldahl, domorganist Axel Pedersen, organist Ernst, pianist Louise Ernst, koncertsangerinde Fru Mangor, byrådssekretær Schiøler, violinist og kgl. kammermusikus Peder Møller og pianisten Palle Alsfeldt.

1956-1969

Konservatoriet fungerede i de første år som en selvejende institution med minimal støtte fra stat og kommune. Alligevel gik det så godt, at NM kunne udvide i 1956 og flytte til bedre forhold i en statelig villa på Hobrovej 7. Det nye steds beliggenhed ved alfarvej hjalp med til at udbrede kendskabet til konservatoriet også udenfor musiklivets kredse.

Der var ønsker om at udvide skolens optag yderligere i 60’erne, men dette måtte nedjusteres pga. den økonomiske krise. Nordjysk Musikkonservatorium fortsatte i stedet med at være en uddannelsesinstitution med intime rammer.

Villaen på Hobrovej måtte dog blive jævnet med jorden for at give plads til den voksende trafik ind i Aalborg og NM måtte i 1965 midlertidigt flytte til fire ét-plans huse på Planetvej i kvarteret bag Scheelsminde.

1969-1980

NM flyttede i 1969 ind på Sohngaardsholm Slot i eventyrlige omgivelser. Men slottets ydre idyl var dog ikke proportional med dets indre egnethed til konservatorieformål, så der blev fra starten ledt efter et mere egnet sted.

Hidtil havde NM været en selvejende institution, men i 1972 blev det endeligt statsovertaget af Ministeriet for kulturelle Anliggender. I årene lige efter overtagelsen var der planer om at integrere NM i det nye Aalborg Universitetscenter (AUC), men det blev aldrig gennemført.

1980-2009

Efter at planerne om integrering i AUC blev skrinlagt fandt Ministeriet for kulturelle Anliggender i 1980 i stedet nye og mere velegnede bygninger til konservatoriet på Ryesgades Skole.

Det var en god gave fra Ministeriet samme år som Nordjysk Musikkonservatorium kunne fejre deres 50 års jubilæum. De smukke gule bygninger i Ryesgade blev hurtigt indtaget af både klassiske og rytmiske studerende og deres lærere.

Lokalerne i de ”bevaringsværdige bygninger” viste sig dog langt fra at være velegnede som Musikkonservatorium, især da den rytmiske linie voksede sig stor og særdeles levedygtig. Lydproblemerne var vanskelige og dyre at løse, og da Kulturministeriet i starten af 90’ erne gik bygningerne igennem med det formål evt. at overtage skolen (som ejedes af Aalborg kommune), fandt man renoveringsopgaven for omfattende og især alt for dyr.

Så der skulle findes et andet hus, eller et nyt hus! Ideen til at bygge et ”multihus” i Aalborg blev født i midten af 90’erne af daværende rektor ved Aalborg Universitet, Svend Caspersen, godt bakket op af vores rektor, Jens-Ole Blak. Man så muligheden for samarbejde og gensidig inspiration mellem universitets musik og design linier, Aalborg Symfoniorkester og Nordjysk Musikkonservatorium.

Beslutningen om ”Musikkens Hus” blev i 1999 taget i samarbejde med de før nævnte institutioner og Aalborg kommune. Desværre kuldsejlede det første projekt, men i anden ombæring er det lykkedes at få gang i projektet igen, og i maj 2010 blev det første spadestik taget til Musikkens hus.

1 januar 2010 blev Nordjysk Musikkonservatorium fusioneret med Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, således at Nordjysk Musikkonservatorium nu hedder Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg.

Oplysningerne på denne side bygger hovedsagelig på en artikel skrevet i 1980 i forbindelse med Nordjysk Musikkonservatoriums 50 års jubilæum af Peter Wang, daværende prorektor.