Faciliteter

Konservatoriet råder over mange forskellige undervisningslokaler, koncertsale, møderum, instrumenter, lydstudier, osv. i både Aalborg og Aarhus. Begge steder bestræber sig på at have moderne faciliteter for at give de studerende både et godt ophold under uddannelsen og de bedst mulige forudsætninger for fremtiden.