Bestyrelse

Det Jyske Musikkonservatorium har pr. 26. september 2023 fået sin første bestyrelse.

Bestyrelsen består af 4 eksterne medlemmer udpeget af kulturministeren, herunder bestyrelseslederen, og 3 interne medlemmer. De interne medlemmer består af en studerende, en underviser og en teknisk-administrativ medarbejder. Der blev afholdt valg på DJM til de interne poster midt i september 2023.

Udpegningsperioden er fra 1. september 2023 til 31. august 2027.

Bestyrelsen pr. 1. september 2023

Bestyrelsesleder: Morten Koppelhus
Koppelhus er kulturchef i Aalborg Kommune. Han har tidligere været kulturchef i Herning, leder af Fermaten i Herning, direktør for Musikteatret i Vejle og chef for Kulturhus Toldkammeret i Helsingør.
Email: Morten Koppelhus

Øvrige medlemmer udpeget af kulturministeren:
Sara Indrio, sanger, percussionist m.m.
Marie Koldkjær Højlund, lektor, Aarhus Universitets afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab
Anders Ørbæk, chef for Aarhus jazz Orchestra

Email:
Sara Indrio
Marie Koldkjær Højlund
Anders Ørbæk

Medarbejderrepræsentanter:
Karsten Aaholm, underviser
Jane Mariegaard, teknisk-administrativt personale
Julie Husballe Hansen, studerende

Email:
Karsten Aaholm
Jane Mariegaard
Julie Husballe Hansen

Bestyrelserne beskikkes i henhold til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, som blev ændret i juni 2023, så bestyrelserne kunne indsættes. Alle syv uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet har fået udpeget de eksterne medlemmer pr. 26. september 2023.

Kulturministeriet har modtaget forslag til bestyrelsernes eksterne medlemmer i et open call, hvor alle har kunnet indstille relevante kandidater til bestyrelseshvervet.

Det tidligere aftagerpanel for DJM er nedlagt i forbindelse med beslutningen om etablering af en bestyrelse.