Whistleblowerordning

Kulturministeriets whistleblowerordning

Det Jyske Musikkonservatorium er en del af Kulturministeriets whistleblowerordning, som dækker alle statsinstitutioner på ministerområdet. Whistleblowerordningen henvender sig til alle ansatte, studerende og samarbejdspartnere.

Du kan som ansat eller som studerende på Det Jyske Musikkonservatorium, som samarbejdspartner til Det Jyske Musikkonservatorium og som ansat hos en samarbejdspartner sende oplysninger om kritisable forhold ind til Kulturministeriets whistleblowerordning.

Du kan f.eks. sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, seksuel chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet, fx ved at anvende en anonym e-mailadresse og sende din indberetning fra en computer uden for din arbejdsplads/din egen internetopkobling. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter. Hvis du ønsker at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Du skal være opmærksom på, at der vil kunne forekomme helt ekstraordinære tilfælde, hvor f.eks. politiet vil forsøge at indhente oplysninger om en person, der har indgivet en indberetning anonymt, for at afværge forbrydelser, der kan indebære fare for statens sikkerhed eller menneskers liv eller helbred.

Din henvendelse håndteres i første omgang af Kulturministeriets Koncern HR, der sørger for videresendelse til os. Kulturministeriets Koncern HR orienterer departementschefen om din indberetning, og vi vil også underrette Koncern HR og departementschefen om resultatet af vores behandling af din indberetning.

Når du sender oplysninger ind, ser vi på dem hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, vil vi kommunikere med dig via den mailadresse, du har sendt indberetningen fra. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved at tjekke din mailboks og svarer på evt. spørgsmål fra os.

Ønsker du at benytte whistleblowerordningen, skriver du til:

[email protected]

Du kan også skrive til Kulturministeriets whistleblowerordning via digital post.

Du kan desuden læse mere om ordningen her: Retningslinjer for whistleblowerordningen på Kulturministeriets område

Vi behandler dine persondata i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Du kan læse mere her : Det Jyske Musikkonservatoriums privatlivspolitik