Whistleblowerordning

Kulturministeriets whistleblowerordning

Det Jyske Musikkonservatorium er en del af Kulturministeriets whistleblowerordning, som dækker alle statsinstitutioner på ministerområdet. Whistleblowerordningen henvender sig til alle ansatte, studerende og samarbejdspartnere.

Du kan som ansat eller som studerende på Det Jyske Musikkonservatorium, som samarbejdspartner til Det Jyske Musikkonservatorium og som ansat hos en samarbejdspartner indberette oplysninger om formodede kritisable forhold til whistleblowerordningen.

Du kan f.eks. indberette oplysninger om formodede strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen. Dette kan eksempelvis være grov chikane, seksuel chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet, fx ved at anvende en anonym e-mailadresse og sende din indberetning fra en computer uden for din arbejdsplads/din egen internetopkobling. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter. Hvis du ønsker at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Du skal være opmærksom på, at der vil kunne forekomme helt ekstraordinære tilfælde, hvor f.eks. politiet vil forsøge at indhente oplysninger om en person, der har indgivet en indberetning anonymt, for at afværge forbrydelser, der kan indebære fare for statens sikkerhed eller menneskers liv eller helbred.

Din henvendelse håndteres både af Kulturministeriets Koncern HR og Det Jyske Musikkonservatorium.

Det Jyske Musikkonservatorium kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, vil vi kommunikere med dig via den mailadresse, du har sendt indberetningen fra. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved at tjekke din mailboks og svarer på evt. spørgsmål fra os.

Ønsker du at benytte whistleblowerordningen, skal du via dette link:
https://kum-djm.sit-wb.dk

Du kan også skrive til Kulturministeriets whistleblowerordning via digital post.

Vejledning for whistleblowere
Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser

 

Indberetninger

Ifølge Loven om beskyttelse af whistleblowere §27 skal Det Jyske Musikkonservatorium mindst en gang om året opgive oplysninger om indberetninger til whistleblowerordningen.

2022
Antal indberetninger: 0
Antal afviste indberetninger: 0
Antal afsluttede indberetninger: 0
Antal indberetninger der er realitetsbehandlet: 0
Antal indberetninger der er politianmeldt: 0

 

2023
Antal indberetninger: 2
Antal afviste indberetninger: 0
Antal afsluttede indberetninger: 2
Antal indberetninger der er realitetsbehandlet: 2
Antal indberetninger der er politianmeldt: 0

 

Vi behandler dine persondata i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Du kan læse mere her : Det Jyske Musikkonservatoriums privatlivspolitik