Adjungerede professorer

Titlen som adjungeret professor er en ærestitel. Formelt følger der ingen pligter med titlen, men den tildeles normalt i forbindelse med et nærmere samarbejde med en ekstern kunstner.

På universiteterne afholder adjungerede professorer typisk forelæsninger eller noget tilsvarende.

I konservatoriesammenhæng afholder adjungerede professorer masterclasses, medvirker ved koncerter o. lign. Hertil kommer en ikke uvæsentlig funktion som både inspirator og en form for ambassadør for institutionen.

Et adjungeret professorat udløber normalt efter fem år, på linje med et almindeligt professorat.

En oversigt over nuværende og tidligere adjungerede professorer ved Det Jyske Musikkonservatorium følger her.