Adjungerede professorer

Titlen som adjungeret professor er en ærestitel, og der knytter sig formelt set ingen pligter til hvervet.

På universiteterne afholder adjungerede professorer sædvanligvis forelæsninger eller noget tilsvarende. I konservatoriesammenhæng drejer det sig typisk om afholdelse af masterclasses, koncertmedvirken o. lign. Hertil kommer en ikke uvæsentlig funktion som både inspirator og en slags ambassadør for institutionen.