DIEM

Dansk Institut for Elektroakkustisk Musik blev grundlagt i 1987 af Statens Musikråd under Kulturministeriet for primær at støtte produktionen, undervisningen, forskningen og udførelsen af elektroakkustisk musik i Danmark. DIEM havde i starten til huse i Musikhuset Aarhus.

Vision

Lande som Frankrig og Sverige har haft institutioner som DIEM siden tresserne og i midten af firserne begyndte behovet for en lignende institution i Danmark virkelig at gøre sig gældende. En ny organisation som DIEM ville give den voksende elektroniske musik grobund og samtidig skabe et sted, hvor musikere gratis kunne komme og bruge avanceret udstyr, som de ellers ikke havde mulighed for at arbejde med.

Statens Musikråd dannede derfor DIEM i 1987 og ansatte Wayne Siegel som leder. Det var dengang primær et produktionssted, hvor folk, som ikke havde eget udstyr, var i stand til at producere og udvikle elektronisk musik. Dette var især relevant i firserne, men i forbindelse med den hurtige udvikling indenfor computere op gennem halvfemserne blev dette behov gradvist mindre. DIEM fortsatte selvfølgelig som produktionssted, men fokusset blev mere rettet mod præsentationen af den elektroniske musik på både koncerter, festivaler, konferencer, workshops, osv.

Med godt 15 år på bagen var DIEM efterhånden blevet en central kulturinstitution, som f.eks. symfoniorkestrene, rytmiske spillesteder, osv. – blot inden for elektronisk musik, og institutet nød stor international anerkendelse. Derfor kom det også som et chok, da Statens Musikråd i 2002 valgte at stoppe deres støtte til DIEM, hvis primære eksistensgrundlag dermed var fjernet.

Indlemmelse i Det Jyske Musikkonservatorium

Heldigvis var der andre, der havde øjnene åbne for DIEMs kvaliteter og ressourcer og Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) tilbød i 2003 at overtage DIEM.

Selvom DIEMs ansatte altid har været interesseret i at videregive deres viden indenfor elektronisk musik af enhver art, og gjorde det på diverse kurser og workshops, så var DIEM ikke en anerkendt uddannelsesinstitution, der kunne udbyde kompetencegivende undervisning med dertil hørende grad, titel, osv. Derfor var det et rigtigt godt match for DIEM at blive indlemmet i DJM, da DIEM nu kunne give deres ekspertise videre i en af staten anerkendt uddannelsesinstitution.

Sammenlægningen var også givende for DJM, da DIEM medbragte dets store ekspertise, dets udstyr, dets forskningsprojekter og dets leder, Wayne Siegel, som blev Danmarks første professor i elektronisk musik. Der var også stor interesse fra konservatoriets side i at oprette nye uddannelser i elektronisk musik på lige fod med de andre konservatorieuddannelser. Og det med rette, for de elektroniske uddannelser er i dag i høj kurs og antallet af studerende er vokset eksplosivt.

DIEM skulle stadig vedblive med at være et nationalt center for elektronisk musik (nu under det mere mundrette navn Dansk Institut for Elektronisk Musik), men produktionsdelen er blevet nedtonet til fordel for uddannelsesdelen, da DIEM nu er direkte finansieret af DJM. Kunstnere og musikere har dog stadig mulighed for at benytte DIEMs faciliteter gratis. Samtidig fortsætter DIEM også dets omfattende koncertvirksomhed.

Læs meget mere om DIEMs forskning og produktioner her.
Læs mere om de elektroniske uddannelser her.

Læs (eller download) Wayne Siegels lidt længere gennemgang af DIEM’s historie (på engelsk) i anledning af 25 års jubilæet i marts 2012 her.