Charter om diversitet

DJM arbejder bevidst med en anerkendende og inkluderende tilgang til uddannelserne og til arbejdsmiljøet. 

Værdier, adfærd og diversitet

Adfærden i alle samarbejdsrelationer på DJM tage udgangspunkt i et respektfuld og ligeværdigt forhold blandt såvel medarbejdere som studerende. I asymmetriske magtrelationer som f.eks. underviser/studerende eller leder/medarbejder er der et særligt ansvar for, at magtrelationen ikke misbruges på nogen måde.

Arbejdet med diversitet sker bl.a. gennem et udvalg for mangfoldighed og ligestilling med repræsentanter for både studerende, undervisere og teknisk/administrativt personale. Udvalget har sammen med Arbejdsmiljøudvalget i foråret 2023 udgivet en intern Værdi- og adfærdsguide, som bl.a. fokuserer på et rummeligt og inkluderende studie- og arbejdsmiljø og på at sikre en bred repræsentation og at skærpe opmærksomheden på begrænsende normer. Se DJM’s Værdi- og adfærdsguide (Code of conduct) her.

På DJM’s intranet findes der retningslinjer for rapporterings- og klageveje ved uacceptabel adfærd.

Diversitetscharter

DJM har i juni 2023 sammen med de øvrige kunstskoler under Kulturministeriet udgivet et diversitetscharter med en række målsætninger, bl.a. om at øge mangfoldigheden i rekrutteringen af studerende og ansatte samt om øget diversitet i værker, undervisningsmaterialer og pensum.

Læs mere om diversitetschartret her – se hele chartret her.
Se chartret i en udgave på engelsk her.