Kunstnerisk medborgerskab

DJM har siden 2019 arbejdet målrettet med kunstnerisk medborgerskab som en strategisk retning for uddannelserne.

Musik skaber oplevelser, livsglæde og sammenhængskraft i samfundet. Musik er ikke afskåret fra omverdenen men er en aktiv del af samfundet. Derfor kan man tale om et særligt medborgerskab, der angår musikere, kunstnere og de tilhørende uddannelser – et kunstnerisk medborgerskab.

Kunstnerisk medborgerskab er en verdensvendt strategi og tilgang til kunstuddannelse, som tror på, at kunst kan og skal spille en rolle i samfundet, og som insisterer på, at kunsten skal være en aktiv del af vores samfund, og at musikeren skal påtage sig at få en engagerende plads i samfundet. Det kan eksempelvis være at indgå som musiker i sociale eller sundhedsfaglige aktiviteter.

Udgangspunktet vil altid være høj kunstnerisk kvalitet. Men det er ikke nok. DJM stræber imod at de studerende i lige høj grad forholder sig til deres markedsværdi som kunstnere og deres relevans for det omgivne samfund. Det ruster dem til et bæredygtigt arbejdsliv som musiker med høj kunstnerisk kvalitet og kommer samtidig samfundet til gode.

Magasin om Kunstnerisk medborgerskab

I foråret 2023 udgav DJM et magasin, der præsenterer tankerne bag det kunstneriske medborgerskab nærmere og som fortæller om en række områder, projekter og fag, der kredser om kunstnerisk medborgerskab.

Læs magasinet om Kunstnerisk Medborgerskab på DJM her (pdf) – eller her (web).

Læs magasinet i engelsk version (English version) her (pdf) – eller her (web).

Magasinet kan også rekvireres som trykt eksemplar. Skriv til [email protected]