Masteruddannelse i Rytmisk korledelse

Masteruddannelsen er for musiklærere og andre med en bestået musikuddannelse indeholdende korledelse på bachelorniveau eller tilsvarende kvalifikationer samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring med korledelse.

60 ECTS – en uddannelse på deltid over 2 år

Bemærk at den engelske betegnelse for denne uddannelse er Professional Master

Uddannelsen er tilknyttet RAMA Vocal Center i Aalborg, som er et internationalt anerkendt center for ‘Innovative Choir Directing’, under ledelse af professor Jim Daus Hjernøe.

Uddannelsen

Hvordan får man rytmisk kormusik til at lyde ‘rigtigt’ når det handler om pop, rock, jazz, gospel og improvisation? Mange kor og a cappella grupper møder denne udfordring i såvel prøver som ved koncerter inden for disse musikgenrer.

Uddannelsen imødekommer disse udfordringer, hvor studerende fra hele verden bliver undervist i et internationalt miljø af et dygtigt team af undervisere, der sikrer det højeste pædagogiske og kunstneriske niveau.

Studieplan

Studieplan, klik her

Undervisere

Underviserteamet har referencer til både Bobby McFerrin, The Real Group, Touché og Vocal Line og med de bedste gæsteforelæsere inden for bl.a. beatboxing og koncert design.

Desuden fællestimer i fælleskor, undervisning i sang af Sus Steensig, stemmeteori af Signe Højmark, klaver af Jens Nørholm, hørelære/teori af Martin Granum, move & groove af Lene Nørgaard/Signe Højmark, pædagogik af Øyvind Lyngseth, og gæsteundervisning i f.eks. beatboxing og koncert design.

Struktur

Uddannelsen gennemføres som et deltidsstudium á fire semestre og udgør samlet ét studieårsværk på 60 ECTS. Uddannelsen kommer til at foregå på konservatoriets afdeling i Aalborg samt via online videokonferencer.

I praksis betyder det at man som studerende deltager fysisk i Aalborg på 3 bootcamps per semester i 2 år, der løber fra torsdag-lørdag (find datoer nederst på siden). Herimellem mødes man mandag formiddage til supplerende online undervisning.

 

Generel information

Ansøgningsfrist, ansøgning, egenbetaling m.m. klik her
Har du brug for hjælp? Kontakt studiekoordinator Anne Vilsen

Optagelseskrav

Se optagelseskravene her (på engelsk)

Optagelsesprøven er tilrettelagt således, at den giver det bredest mulige billede af ansøgerens musikalske baggrund og pædagogiske færdigheder. En del af undervisningen foregår via internettet, hvor studerende og undervisere mødes fra forskellige lande, hvorfor optagelsesprøven naturligt kan afvikles via internettet.

Prøven består af 2 dele

Del 1: Korledelse (30 minutter). Ansøgeren arbejder med eget vokalensemble på mellem-/videregående niveau, bestående af minimum 12 sangere og mindst 4-stemmigt. Prøven dokumenteres via videooptagelse.

Del 2: Samtale, sang- og klaverprøve (30 minutter). Det er valgfrit om man vil møde op i Aalborg eller afvikle del 2 via videokonference.

Vigtige datoer

  • Tilmeldingsfristen til optagelsesprøven i maj er onsdag d. 12.04.23. Ansøg digitalt her.
  • Råd og vejledning om selve optagelsesprøven i maj foregår via videokonference d. 14.04.23 kl. 13. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
  • Senest d. 17.04.23 indsender den optagelsessøgende sine overvejelser vedrørende planlægning og indhold af hovedfagsprøven samt beskrivelse af kor og valgt repertoire. Kopi af materialet (noder, tekst m.v.) der anvendes ved prøven skal vedlægges som bilag (pdf).
  • Den bundne opgave til indstudering med eget kor tilstilles d. 21.04.23. Herefter har man en uge til at optage en (uredigeret) video i ét stræk på 30 minutter jf. indhold under optagelseskrav for korledelsesdelen (ikke sang- og klaverprøven). Frist for aflevering af videoen er d. 30.04.23.
  • Samtale, sang- og klaverprøve afholdes d. 15.05.23 og foregår via videokonference eller ved personligt fremmøde på campus Aalborg. Dette er valgfrit.

Alt information modtages per e-mail fra Anne Vilsen

Datoer for boot camps

Alle datoer findes her

Kontakt

Praktiske spørgsmål vedrørende optagelsesprøve og tilmelding kan stilles studiekoordinator Anne Vilsen på [email protected] / tlf. (+45) 40 21 08 89

Spørgsmål vedrørende pædagogisk og kunstnerisk indhold kan stilles professor Jim Daus Hjernøe på [email protected]

Spørgsmål vedrørende den overordnede uddannelsesstruktur på afdeling Aalborg kan stilles studieleder Esben Elvstrøm på [email protected] / tlf. (+45) 61 68 69 74

RAMA Vocal Center