Diplomuddannelse i Rytmisk Musik og Bevægelse (D-RMB)

D-RMB er for lærere, pædagoger og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Uddannelsen udbydes i Aarhus.

60 ECTS – deltidsstudium

Vi tager udgangspunkt i hovedfagene SDS (sang, dans og spil) og Sammenspil samt forskellige støttefag som klaver, rotation, bevægelseslære, holdsang og endelig dit hovedinstrument. Uddannelsen opkvalificerer dig færdighedsmæssigt, musikalsk og pædagogisk.

Anders Boysen er skolelærer og D-RMB-studerende 2018-20. Du kan møde ham her.

Om uddannelsen

Hovedvægten i uddannelsen ligger på kvalificering af pædagogisk virksomhed indenfor rytmisk musik og bevægelse. Uddannelsen er professionsbaseret og ser studiekompetence som væsentlig for erhvervskompetencen. Der arbejdes både individuelt og i grupper af vekslende størrelse.

Hovedområdet indbefatter, at der lægges vægt på både musikalske færdigheder og praktisk pædagogisk virksomhed; dvs. at kunne udtrykke sig nuanceret, inspirerende, præcist, genkendeligt og forståeligt i rytmisk, bevægelsesmæssigt og musikalsk samvær.

Opbygning

Uddannelsen gennemføres som et deltidsstudium á fire semestre og udgør samlet ét studieårsværk på 60 ECTS.Uddannelsen er fagligt opbygget af 5 moduler, hvor første modul er fordelt over de første 3 semestre. Modul 1-3 er på 1. år og modul 4-5 er på 2. år af uddannelsen.

  • Modul 1: Pædagogisk-videnskabsteoretisk modul (første tre semestre)
  • Modul 2: Egne færdigheder i samspil med andre (efterår)
  • Modul 3: Komposition og pædagogisk arrangement (forår)
  • Modul 4: Egne færdigheder og pædagogisk praksis (efterår)
  • Modul 5: Opkvalificering afsluttende med afgangsprojekt (forår)

Se flere detaljer i studieplanen.

Betaling

Se priser for efter-videreuddannelser på Det Jyske Musikkonservatorium på siden her.

Optagelse

Der ansøges digitalt på studieoptag.dk
Ansøgningsfrist: 1. marts 2023
Optagelsesprøver: 26. marts 2023

Infomøde

OBS: MANdag den 30. januar 2023 kl. 17.00 – 18.00 via Zoom (Der har tidligere stået onsdag)
Her kan du høre mere om uddannelsen og møde studieleder, undervisere og studerende.

Åbent hus

10. februar 2023 har du mulighed for at komme til åbent hus på uddannelsen. Her kan du blandt andet møde faglærere og studerende og overvære undervisningen. Tilmelding til studiekoordinator Christian Therkelsen Agerbæk.

Mere info følger her – og på DJM’s Facebookside.

Optagelsesprøve

Læs om prøven her.

Skemalægning

Undervisningen foregår fredage ca 9-16 samt eventuelt nogle ganske få lørdage.

Merit

Hvis du har gennemført et videnskabsteoretisk forløb (9 ECTS) på et UC eller CVU kan du evt. søge om merit. Ved merit nedsættes deltagerbetalingen med kr. 6.700,-

Undervisere

SDS: Lena Gregersen og Annli Falk
Sammenspilsledelse: Kristian Lassen og Karsten Aaholm
Klaver og holdsang: Helle Agergaard
Pædagogik og Videnskabsteori: Peter Brem
samt yderligere lærere i hovedinstrument.