Diplomuddannelse i Rytmisk Musik og Bevægelse (D-RMB)

D-RMB er for lærere, pædagoger og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Uddannelsen udbydes i Aarhus. Du kan møde en studerende via menuen.

60 ECTS – deltidsstudium

Vi tager udgangspunkt i hovedfagene SDS (sang, dans og spil) og Sammenspil samt forskellige støttefag som klaver, rotation, bevægelseslære, holdsang og endelig dit hovedinstrument. Uddannelsen opkvalificerer dig færdighedsmæssigt, musikalsk og pædagogisk.

Om uddannelsen

Hovedvægten i uddannelsen ligger på kvalificering af pædagogisk virksomhed indenfor rytmisk musik og bevægelse. Uddannelsen er professionsbaseret og ser studiekompetence som væsentlig for erhvervskompetencen. Der arbejdes både individuelt og i grupper af vekslende størrelse.

Hovedområdet indbefatter, at der lægges vægt på både musikalske færdigheder og praktisk pædagogisk virksomhed; dvs. at kunne udtrykke sig nuanceret, inspirerende, præcist, genkendeligt og forståeligt i rytmisk, bevægelsesmæssigt og musikalsk samvær.

Opbygning

Uddannelsen gennemføres som et deltidsstudium á fire semestre og udgør samlet ét studieårsværk på 60 ECTS.Uddannelsen er fagligt opbygget af 5 moduler, hvor første modul er fordelt over de første 3 semestre. Modul 1-3 er på 1. år og modul 4-5 er på 2. år af uddannelsen.

  • Modul 1: Pædagogisk-videnskabsteoretisk modul (første tre semestre)
  • Modul 2: Egne færdigheder i samspil med andre (efterår)
  • Modul 3: Komposition og pædagogisk arrangement (forår)
  • Modul 4: Egne færdigheder og pædagogisk praksis (efterår)
  • Modul 5: Opkvalificering afsluttende med afgangsprojekt (forår)

Se flere detaljer i studieplanen.

Betaling

Se priser for efter-videreuddannelser på Det Jyske Musikkonservatorium på siden her.

Optagelse

Der ansøges digitalt på studieoptag.dk
Ansøgningsfrist: 3. august 2020
Optagelsesprøver: 9. august 2020

Infomøde

Infomøde for optag 2021 vil blive afholdt i januar-februar 2021. Nærmere information offentliggøres her.

Optagelsesprøve

Læs om prøven her.

Skemalægning

Undervisningen foregår fredage ca 9-16 samt eventuelt nogle ganske få lørdage.

Undervisningskalenderen for 2020-21 kan ses her.

Merit

Hvis du har gennemført et videnskabsteoretisk forløb (9 ECTS) på et UC eller CVU kan du evt. søge om merit. Ved merit nedsættes deltagerbetalingen med kr. 6.700,-

Undervisere

SDS: Lena Gregersen og Annli Falk
Sammenspilsledelse: Kristian Lassen
Klaver og holdsang: Helle Agergaard
Pædagogik og Videnskabsteori: Peter Brem
samt yderligere lærere i hovedinstrument.