Optagelsesprøve

Optagelsesprøvens overordnede formål er at afdække den optagelsessøgendes evne til at producere et organisk musik- og bevægelsesudtryk – herunder kropsligt at kunne markere grundslag/underdelinger som basis for sang, klap/mundlyd og spil på instrument (er).

Prøvens opbygning

  1. Spil/syng selvvalgt nummer på hovedinstrument/sang. Der lægges i bedømmelsen vægt på personligt udtryk og improvisation. Medbring gerne eget band eller akkompagnatør. Der er fuldt sammenspilsinstrumentarium til rådighed i prøvelokalet, og der er adgang til lokalet 40 minutter før prøven, hvor der kan laves lydprøve.
  2. Selvvalgt sang synges til eget akkompagnement på akkordinstrument. Du skal akkompagnere din sang på et akkordinstrument (harmonika, klaver, guitar el. lign.).
  3. Imitation på hovedinstrument/sang. Der forespilles melodier/rytmer på klaver eller guitar. De forespillede melodier og rytmer skal imiteres på dit hovedinstrument. Hvis hovedinstrumentet er trommer/percussion skal rytmikken og ”melodien” i rytmerne imiteres. Det drejer sig om at gengive ”det musikalske billede” så godt som muligt.
  4. Bevægelse/dans til ” højtalermusik”, hvor der fokuseres på personligt udtryk og improvisation. Vi har valgt musikken, der spilles på et anlæg. Varighed max. 2. minutter. Herefter kommer der en instruktør ud til dig på gulvet og styrer den sidste del af prøven:
  5. Imitation af foreviste sang-, klap- og bevægelsesmønstre, hvor der fokuseres på koordination og kontinuitet.

Optagelsesprøven afsluttes med en samtale på ca. 5 minutter.

I bedømmelsen lægges vægt på den optagelsessøgendes evner og kunnen inden for områderne: gehør, bevægelse, stemme, instrument samt koordination. Det er ikke en forudsætning at have nodekendskab, men vi anbefaler det meget, da vi bruger noder i undervisningen.

Prøven udformes som en samlet prøve. Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen.