Diplomuddannelse i Kirkemusik

Diplomuddannelsen i kirkemusik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne.

60 ECTS – deltidsstudium

Uddannelsens sigte er at udbygge og videreudvikle de kunstneriske, instrumentale, teoretiske og ledelsesmæssige kompetencer således, at den studerende opnår et højere fagligt niveau og dermed større overskud i sin faglige hverdag til gavn for den fortsatte udvikling af kirkemusiklivet i Danmark.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen, der ved et tilfredsstillende resultat, kan give den studerende adgang til at fortsætte sin videreuddannelse på konservatoriernes masteruddannelse i kirkemusik.

Om uddannelsen

Den kirkemusikalske diplomuddannelse består af undervisning i de centrale hovedfag kunstspil, kirkespil, teori og korledelse, samt bifagene klaver og hørelære. Derudover er der afsat et antal timer til vejledning i selvstudium i øvrige fag såsom liturgi, salmekundskab, orgelkundskab og musikhistorie, således at diplomuddannelsen groft kan ækvivalere med bacheloruddannelsen i kirkemusik inden for grunduddannelserne.

Uddannelsen kræver et tidsforbrug svarende til ét helt årsværk, men kan, af hensyn til de store forberedelseskrav, kun tages fordelt på to år.

Adgangskrav til uddannelsen

For at kunne optages på uddannelsen skal man have bestået en PO-eksamen ved en af de danske kirkemusikskoler eller have tilsvarende uddannelse fra udlandet. Endvidere skal den optagelsessøgende kunne dokumentere mindst 2 års relevant erhvervserfaring (fuld tid). Hvis disse krav er opfyldt, kan ansøgeren indstille sig til følgende prøve, som er identisk med konservatoriernes optagelsesprøve:

Optagelse

Ansøgning om optagelse på Det Jyske Musikkonservatorium her.

Orgelprøve

1) En selvvalgt opgave af sværhedsgrad som:

  • Buxtehude: Præludium, fuga og ciacona C-dur, BuxWV 137.
  • V. Lübeck: Præludium E-dur.
  • J.S. Bach: Præludium og fuga C-dur, BWV 545.
  • F. Mendelssohn: Sonate c-mol.
  • C. Franck: Prélude, fugue et variation.
  • P. Hindemith: Sonate II.
  • J. Langlais: fra Hommage à Frescobaldi: Fantaisie eller Thème et variations.

2) En liste på 5 mindre værker fra forskellige stilperioder (f.eks. koral med forsiret c.f., enklere triosats). Censorerne vælger 1 stykke, som meddeles den optagelsessøgende 3 uger inden optagelsesprøven.

3) En indstuderet koral med pedal fra Den danske Koralbog spilles med forspil og udføres som:

  • koralspil (1 manual + pedal)
  • melodispil (2 manualer + pedal)

4) Den optagelsessøgende får en 2-perioders koralmelodi, den første periode med 4-st. harmonisering, den anden kun med melodi, som på stedet harmoniseres (med pedal).

5) Prima vista-spil: en orgelkomposition uden pedal samt en lettere koral med pedal.

6) En bunden opgave, der meddeles den optagelsessøgende 10 dage før optagelsesprøven, af sværhedsgrad som Franz Tunder: Præludium i g (Bechmann 2), Buxtehude: Ein feste Burg, BuxWV 184 eller J.S. Bach: Præludium og fuga e-mol, BWV 533

Teoriprøve

Harmonisering af en enkel koral med 4 perioder.

Yderligere information

Se studieplan.