Masteruddannelse i Kirkemusik

Masteruddannelsen i kirkemusik er en videregående deltidsuddannelse, der udbydes efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne. Nuværende studerende færdiggør deres studier som planlagt

Formål

Uddannelsens sigte er at udbygge og videreudvikle de kunstneriske, instrumentale, teoretiske og ledelsesmæssige kompetencer således, at den studerende opnår det højeste faglige niveau og dermed stort overskud i sin faglige hverdag til gavn for den fortsatte udvikling af kirkemusiklivet i Danmark.

Uddannelsen har til formål at videreudvikle den studerendes instrumentaltekniske kunne og evnen til at forfine og formidle det kunstneriske udtryk frem mod et professionelt niveau. Hovedinstrumentets relevante repertoire udbygges såvel kvalitativt som kvantitativt, og den studerendes beherskelse af det personlige udtryk indenfor forskellige stilarter, som er etableret på diplomuddannelsen, udvikles yderligere.

Indhold

Den kirkemusikalske masteruddannelse består af undervisning i de centrale hovedfag kunstspil og kirkespil, hvortil kommer en pulje af timer, der efter aftale med studielederen for området og den faglige leder af faggruppen kan tilpasses den enkelte studerendes individuelle uddannelsesprofil, således at den kirkemusikalske masteruddannelses niveau kan ækvivalere med kandidatuddannelsen i kirkemusik indenfor grunduddannelserne.

Uddannelsen kræver et tidsforbrug svarende til ét helt årsværk, men kan, af hensyn til de store forberedelseskrav, kun tages fordelt på to til tre år.

Adgangskrav til uddannelsen

For at ansøge om optagelse på uddannelsen kræves en bachelor/musiklærereksamen eller en diplomuddannelse i kirkemusik fra et konservatorium eller en tilsvarende udenlandsk uddannelse, samt 2 års praktisk virke. Bevis for adgangsgivende eksamen vedlægges ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af relevant praktisk virke, varighed og arbejdssted.

Der afholdes optagelsesprøve som har en maksimal varighed på 20 min og hvor der spilles en sats fra barokken, et romatisk værk og et værk eller en sats skrevet efter 1900

Optagelse

Ansøgning om optagelse på Det Jyske Musikkonservatorium her.

Se studieplan.