Protektor

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er protektor for Det Jyske Musikkonservatorium.

Når medlemmer af den kongelige familie påtager sig protektioner, betyder det, at de er med til at udbrede kendskabet til den relevante forening, institution, sag eller organisation. I forbindelse med Royal Run i juni 2019 ønskede Kronprinsen at synliggøre sine protektorater, og DJM deltog efter opfordring i arrangementet med flere musikalske indslag, som viste den musikalske bredde, der kendetegner konservatoriet.

Allerede ved ankomsten med kongeskibet blev kronprinsen modtaget på kajen af konservatoriets hornorkester, der ligeledes spillede på Clemens Bro under selve løbet. Ved startfeltet på Bispetorv stod en af konservatoriets elektroniske studerende med sit DJ-udstyr og improviserede frit over kronprinsens play-liste. Og på Rådhuspladsen spillede Where’s My Bag Big Band (sammensat af nuværende og nyligt uddannede studerende) nykomponeret, moderne jazz med knald på.

Det var en stor glæde for konservatoriet at kunne bidrage ved Royal Run.