27.06.2023

Diversitetscharter

Nyt charter om diversitet

Det Jyske Musikkonservatorium står sammen med de øvrige videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet bag et nyt charter om diversitet. I en fælles pressemeddelelse fra Kulturministeriets rektorer fremgår det, at kunstskolerne vil øge fokus på lige adgang til og lige muligheder for videregående kunstnerisk uddannelse, og at kunstskolerne betragter diversitet som et kreativt og kvalitativt potentiale.

Konstitueret rektor for DJM, Keld Hosbond, udtaler i forbindelse med chartret, at det ligger i direkte forlængelse af DJM’s aktuelle arbejde med en Værdi og Adfærdsguide, som DJM’s udvalg for mangfoldighed og ligestilling i samarbejde med Arbejdsmiljøudvalget har udgivet internt tidligere på året.

Samlet anfører rektorerne, at øget diversitet i kunsten beriger og udvikler det samlede kunst- og kulturliv med en langt større mangfoldighed af kunstneriske udtryk og stemmer. Samt at øget diversitet blandt studerende, undervisere, personale og i pensum kan være en ressource og et kreativt potentiale for kunstskolerne, som både kan styrke kvaliteten og relevansen af uddannelserne.

Chartret oplister en række konkrete målsætninger for bl.a. rekruttering og pensum og for udviklingen af konkrete tiltag, der skal modvirke ubevidste barrierer og biases i forhold til områder som optagelseskrav, optagelsesprøver, bedømmelser, eksaminer, ansættelser og evalueringer. Tilsvarende forpligter institutionerne sig på at arbejde med sprogbrug, normer og kulturelle traditioner.

Charteret er en fælles hensigtserklæring om en øget indsats på disse områder. Det er op til de enkelte skoler, hvordan de konkrete initiativer skal udmøntes. Som en del af aftalen vil kunstskolerne løbende gøre status på indsatserne for at sikre fremdrift og et kontinuerligt fokus.

Se hele chartret her.
Lyt til interview med formand for rektorkollegiet Claus Skjold Larsen (SDMK) i DR’s “Kulturen” på P1 d. 26. juni 2023.

Alle nyheder