Fusionen 2010

Pr. 1. januar 2010 fusionerede det tidligere Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg med det tidligere Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Navnet på den fusionerede institution er: Det Jyske Musikkonservatorium.

Formål

Formålet med fusionen var at sikre større og mere bæredygtige faglige miljøer, at stå stærkere i den internationale konkurrence og at styrke forskningen og det kunstneriske og pædagogiske udviklingsarbejde – for i sidste ende at kunne tilbyde endnu bedre uddannelser.

Med fusionen i 2010 forventedes det, at konservatorie-uddannelserne i Aalborg og Aarhus ville blive styrket fagligt og organisatorisk. Til gavn for den enkelte studerende, for det lokale og regionale musikliv og for musikkulturen i Danmark.

Begge de tidligere konservatorier havde relativt små studiemiljøer på de enkelte uddannelser. Fusionen gav nu mulighed for større faglige miljøer og for at konsolidere uddannelserne.

Perspektiv

Det var ledelsens ambition, at fusionen ville medføre:

  • Større og mere bæredygtige faglige miljøer på de enkelte uddannelser
  • Yderligere specialisering og profilering af de enkelte uddannelser
  • Bedre mulighed for at fastholde de bedste lærerkræfter og for at tiltrække de mest talentfulde studerende
  • Flere kræfter til at løfte forskningsindsatsen og til at matche de meget store partnere på området, herunder universiteterne i Aalborg og Århus
  • Større volumen i forhold til det internationale arbejde, herunder udvikling af internationale uddannelsestilbud
  • Mere frodige faglige miljøer og mere kreativitet i det faglige og pædagogiske udviklingsarbejde
  • Et udvidet samarbejde med det professionelle musikliv, herunder symfoniorkestrene, basisensemblerne og de rytmiske spillesteder, på tværs af regionerne
  • En bredere indsats i forhold til fødekædearbejdet, herunder et forstærket samarbejde med musikskolerne, de musikalske grundkurser og øvrige musikuddannelser i landsdelene
  • En større og mere slagkraftig fælles administration

Processen

Pr. 1. januar 2010 blev der foretaget en administrativ fusion af de to tidligere konservatorier i Aalborg og Aarhus. Der blev etableret en fælles ledelse og en fælles økonomi.

I løbet af 2010 pågik der et stort arbejde med den videre integration af de to tidligere konservatorier, bl.a. i form af nye, fælles studieordninger. I efteråret 2010 blev de første fælles uddannelser udbudt, med tilmeldingsfrist 1. December. De to konservatorier var på uddannelsesområdet fuldt integrerede fra studieåret 2011-12.

Beslutningen

Det er Kulturministeriets Struktur- og samarbejdsudvalg, der i en rapport fra januar 2009 har anbefalet fusionen. Forligspartierne bag Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for 2007-2010 har den 12. maj 2009 besluttet at gennemføre fusionen. Den politiske aftale forudsætter, at der fortsat skal udbydes konservatorieuddannelser svarende til det nuværende aktivitetsniveau i både Aalborg og Aarhus.