Samarbejder

Forskningssamarbejder

Det Jyske Musikkonservatorium driver en række forsknings- og udviklingsprojekter. En hel del af disse drives i samarbejde med eksterne partnere.

Læs mere om samarbejdspartnere indenfor konservatoriets forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed her.

Internationale samarbejder

DJM er involveret i en bred vifte af internationale projekter, aktiviteter og samarbejder, herunder AEC, Erasmus+, GLOMUS-netværket, Genus-projektet, Capacity building-projekter m.m.

Læs mere om de internationale samarbejdsprojekter – via Internationale projekter i menuen.

Mød to studerende og en underviser, der har erfaring med international udveksling – via International udveksling i menuen.

Internationale kunstnere

Det Jyske Musikkonservatorium samarbejder med en række internationale kunstnere på topniveau, der på særlig vis tilknyttes DJM som adjungerede professorer. Dette samarbejde styrker og inspirerer undervisningen ved konservatoriet, og det styrker konservatoriets internationale kontakter og synlighed.

Samarbejder med det øvrige musik- og kulturliv

Konservatoriet har desuden en bred vifte af andre samarbejder, på mange forskellige niveauer, eksempelvis med musikskoler, professionelle orkestre og ensembler, andre kulturinstitutioner osv.

Kontakt evt. konservatoriet på [email protected] for nærmere oplysninger.