Forskning

DJM har i sin forskningsvirksomhed særlig fokus på områderne musikalsk perception, kognition og læring.

Dermed ønsker DJM at fastholde det forskningsmæssige fokus der, hvor konservatoriet som kunstnerisk og pædagogisk uddannelsesinstitution har sine særlige kompetencer, og hvor forskningen har det største potentiale i forhold til konservatoriets øvrige virksomhed.

Forskningsprojekter ved DJM kan enten være internt funderet som led i konservatoriets forsknings- og udviklingsarbejde (FOKU), eller eksternt funderet som Ph.D-projekter under Aarhus Universitet.

Et helt særligt forskningsområde er det tværdisciplinære samarbejde under Danmarks Grundforskningsfonds Center for Music in the Brain, under ledelse af DJM’s forskningsprofessor Peter Vuust.

Ud over dette særlige samarbejde pågår der samarbejder med en række andre danske og internationale institutioner.

Se mere i menuen.