Internationale projekter

Det Jyske Musikkonservatorium er engageret i en lang række internationale projekter og samarbejder

Erasmus+ og AEC

DJM har siden 2004 haft et Erasmus University Charter og gør løbende brug af de forskellige muligheder i Erasmus-programmet under EU. Det sikrer en konstant strøm af studerende og undervisere til og fra alle hjørner af Europa. DJM har også organiseret og deltaget i en række europæiske kurser og strategiske partnerskaber.

Desuden er DJM medlem af European Association of Music Conservatories, AEC, med repræsentation i AEC Development-gruppen og som tidligere tovholder for en undergruppe i det prestigefyldte Polifonia EU-projekt.

DJM’s Erasmus+ politik kan ses her.

Nordisk/baltisk samarbejde

DJM sætter en ære i at være en nordisk institution og prioriterer nordisk og baltisk samarbejde. DJM har et stort antal nordiske studerende og har regelmæssigt lærerudvekslinger med nordiske og baltiske musikakademier, bl.a. ved masterclasses.

Derudover er DJM koordinator for det nordiske netværk for rytmisk musik, NordPULS netværket.

GLOMUS netværk og kapacitetsopbygningsprojekter

DJM er en af ​​grundlæggerne af det globale GLOMUS netværk (Global Music Network), et meget ambitiøst netværk for proaktive musik- og kunstakademier med en ambition om at nå ud til alle kontinenter. Aktiviteterne spænder fra udveksling og koncerter til internationale GLOMUS camps, der afholdes hvert andet år i skiftende lande – i 2022 i Aarhus.

DJM er engageret i et større kapacitetsopbygningsprojekt i Mali. Målet er at arbejde sammen med lokale musikakademier om at styrke de unge akademier og give adgang til internationale samarbejder. Læs mere om hele projektet her (på DJM’s engelske hjemmeside). Og læs om SPOT ON MALI-festivalen i 2023 her – og om festivalen i 2024 her. Festivalen er en væsentlig del af DJM’s engagement i Mali.

Tidligere var RAMA også involveret i et større kapacitetsopbygningsprojekt i Afghanistan.

Genus konference – om kønsbalance

Med støtte fra NordPlus har DJM og to andre nordiske musikinstitutioner udviklet en treårig plan for konferencer i forskellige nordiske byer (2019-22) med fokus på den ulige kønsbalance på de videregående musikuddannelser, på uddannelser der går forud for de videregående musikuddannelse samt i musikindustrien.  Læs mere på: www.conferencegenus.com

Det overordnede mål med Genus-projektet er at øge bevidstheden om køns- og ligestillingsperspektiver i musikundervisningen. Projektet skal hjælpe elever, undervisere og ledere i musikundervisningen med praktiske værktøjer til at fremme en mere lige kønsbalancen i fremtiden.

Fokus på entreprenørskab

DJM har i mange år haft fokus på nødvendigheden af en entreprenøriel tankegang for at sikre de studerende et bæredygtigt professionelt liv efter endt uddannelse. Det fremgår dels af pensum, hvor entreprenørskab længe har været et obligatorisk fag, dels af DJM’s engagement i at skabe internationale netværk for entreprenøriel tænkning i sektoren.

DJM er således stiftende medlem af Act in Art – et nordisk/baltisk netværk for entreprenøriel tænkning i kunsten. Se mere her: www.actinart.org

SIBRA og nordiske uddannelser

“SIBRA” er en tæt strategisk alliance med Sibelius-akademiet (Helsinki, Finland) om globalisering og entreprenøriel tænkning inden for musikundervisning. Denne alliance har bl.a. faciliteret nordiske fællesuddannelser som NOMAZZ (Nordisk Master i Jazz) og skabt grundlaget for Act in Art og GLOMUS netværket.

Partner i Renew

DJM var partner i Renew-projektet under Erasmus+ uddannelsesprogrammet. Programmet arbejdede med en ny platform for e-læring og iværksætteri. Programmet sluttede i 2018. Partnerskabet omfattede musikkonservatorierne i Haag, Oslo, Helsinki, Guildhall Conservatory i London samt AEC.