International udveksling

Mød en dansk og en udenlandsk studerende på udveksling

Udveksling af studerende og undervisere til og fra andre lande er en vigtig del af Det Jyske Musikkonservatoriums internationale arbejde. Udvekslingen har stor betydning for den enkelte studerende og underviser – men også for hele konservatoriet og for musiklivet i Danmark i det hele taget.

Ved at sende studerende og undervisere en periode til udlandet og ved at huse udenlandske studerende og undervisere i en periode får konservatoriet ny inspiration, nye kontakter og frisk luft udefra, som kommer hele konservatoriet og dermed også musiklivet til gavn.

Udvekslingen finansieres i overvejende grad gennem EU-programmet Erasmus+ og Nordisk Råd-programmet Nordplus og er muliggjort gennem Danmarks deltagelse i Bolognaprocessen, som skaber konvergens mellem forskellige landes forskellige uddannelsessystemer.

(Beretningerne nedenfor er fra foråret 2021.)

Tadas Pasaravicius – bidrag til jazzmiljøet i Aalborg

Saxofonisten Tadas Pasaravicius kom til Danmark fra Litauen i 2015 for at tage sin kandidatgrad på DJMs afdeling i Aalborg. I begyndelsen var det en udfordring at finde sig til rette med danske omgangsformer, men efterhånden faldt han rigtig godt til, både på konservatoriet og i byens jazzmiljø.

Som færdiguddannet valgte Tadas at blive nogle år i Aalborg pga. af den voksende jazzscene, som han selv var en vigtig drivkraft i. Han har været med til at starte foreningen Jazz9tus, der arbejder for at styrke jazzmiljøet i Aalborg og Nordjylland, han var med til at skabe ugentlige jazzjams for både lokale og tilrejsende musikere, og han har været vært ved over 30 Friday Jazz Jam på Fløs Bar i Reberbansgade og ved koncertserien Vest for Vesterbro på Huset i Hasserisgade.

Sidst i april 2021 rejste Tadas Pasaravicius tilbage til Alytus i Litauen og tog ud over en færdig uddannelse også en masse erfaring, både som musiker og som musikentreprenør, samt en masse kontakter med hjem til jazzmiljøet i Litauen. Han rejste med store planer om at skabe nye fællesprojekter for musikere fra Danmark og de baltiske lande, på tværs af Østersøen. Tadas’ sidste tid i Aalborg var præget af corona-pandemien, men selv her fik han arrangeret flere livestreamede onlinekoncerter som en sidste hilsen til det danske publikum.

Mette Hommel – improvisation som speciale

Den danske fløjtenist Mette Hommel har været på to udvekslingsophold i løbet af sin studietid, først i Oslo på femte semester på bachelor-delen og et år senere i Tallinn, Estland, på første år af kandidat-delen. Mette Hommel fortæller, at det giver perspektiv at se på sin hverdag i en helt anden social og kulturel kontekst. ”Det er meget lærerigt at møde folk fra forskellige kulturer og blive inspireret af deres tilgange til musik og indlæring”, siger hun.

I Tallinn studerer Mette på en helt anden studieretning, end hun ville have gjort i Aarhus. I Tallinn har hun improvisation som hovedfag, og hendes bifag omhandler improvisation i historisk eller sammenspilsmæssig kontekst. Dette ville slet ikke have været muligt at studere i Danmark.

Interessen for improvisation havde Mette Hommel allerede inden afrejsen til Tallinn. Hun har afholdt flere intimkoncerter, med blot én musiker og én publikummer, hvor hun improviserer 3-5 min. over øjenkontakten med lytteren, bl.a. på kunstmuseet Aros, i forbindelse med Folkeuniversitetets Århundredets Festival. Gennem udvekslingsopholdet har hun fået styrket sin faglighed inden for dette felt, som klassiske musikere ellers kun sjældent bevæger sig ind på.

”At være på udveksling har for mig betydet enorm personlig udvikling, jeg er blevet klogere på mig selv”, fortæller Mette Hommel. ”Det bliver virkelig tydeligt, hvor ens prioriteter ligger, når man mærker hvad man savner hjemmefra – og hvad man overhovedet ikke savner. Og jeg har opdaget, hvad jeg gerne vil udvikle musikalsk ved at blive præsenteret for forskellige tilgange til musikken.”

Henrik Larsen – kampsport udvikler slagtøjsundervisning

Lektor i slagtøj Henrik Larsen fremhæver flere ting, når han skal fortælle om betydningen af udveksling. Først og fremmest et stort forskningsprojekt, hvor han bruger strategier fra den japanske kampsport Ki-Aikido som metodisk tilgang til klangudvikling og kunstnerisk inspiration på slagtøj, særligt marimba. Erasmus udvekslinger gav basis for at afprøve metoden gennem interventionsstudier med studerende fra andre konservatorier, og efterfølgende har det været muligt for Henrik Larsen at formidle de positive resultater af forskningsprojektet ved en række besøg på europæiske konservatorier.

Et andet eksempel på frugtbar udveksling er den årlige Percussion Plus Festival, hvor slagtøjsstuderende fra hele Norden mødes til fælles masterclasses og koncerter, og som alle medvirkende får stort fagligt udbytte af.

Desuden fortæller Henrik Larsen, at et konstant flow at udenlandske studerende på DJM og af danske studerendes ophold i udlandet er af stor betydning for at skabe et godt internationalt studiemiljø og for generel udveksling af kulturer og faglige traditioner, til stor inspiration for den daglige undervisning og den enkelte studerendes udvikling.