Skriftserien PubliMus

Et gratis magasin om musik og musikliv

Skriftserien PubliMus udgiver artikler om alle tænkelige emner inden for musik og om musiklivet i bredeste forstand. Skriftserien henvender sig til musikere, musikpædagoger eller musikstuderende – men også meget gerne til musikinteresserede uden musikfaglig baggrund.

PubliMus udkommer siden januar 2016 kun i digital version, på webadressen www.publimus.dk. Men kredsen af skribenter er fortsat meget bred. Fra musikfolk som fx komponisten og forfatteren Karl Aage Rasmussen eller musikeren og debattøren Henrik Marstal til dygtige skribenter som Suzanne Brøgger, Johan Bender, Knud Sørensen og Søren Ryge Petersen.

Emnerne rækker fra Richard Wagner til Frank Zappa, fra musik på TV til jøderne i Wiens musikliv, fra sangskoler til sangteknik osv. De nye artikler i den webbaserede version har indlagt links med optagelser af den musik, teksten handler om. PubliMus kan læses online eller downloades som pdf, i begge tilfælde ganske gratis.

I årene 2007-2015 udkom de første 36 numre af PubliMus alene i papirversion og blev udgivet af Syddansk Musikkonservatorium. På publimus.dk kan alle de ældre numre downloades som pdf. De senere år udkommer PubliMus med 3-5 artikler hvert år. Hver artikel behandler ét afgrænset emne.

Fra foråret 2017 har PubliMus indledt et samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium og har i den forbindelse optaget docent Karsten Aaholm i redaktionen.

Kontakt:
Carl Erik Kühl, redaktør
[email protected]
tlf. 30707830