Samarbejdspartnere

Det Jyske Musikkonservatorium har indgået forskningssamarbejde med følgende danske og internationale institutioner

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN)
CFIN, som er en del af Klinisk Institut på Århus Universitet og er tilknyttet Århus Sygehus, forsøger gennem videnskabelige eksperimenter at kortlægge den menneskelige hjerne og forsker i hvordan denne reagerer på forskellige påvirkninger.

Århus Universitetshospital
Århus Universitetshospital er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og hospitalerne i Region Midt- og Nordjylland.

Center for Kognitiv Semiotik ved Århus Universitet (AU)
Center for Kognitiv Semiotik driver forskning inden for semiotik d.v.s. studiet af tegnsystemer.

Center for Kulturforskning (AU) 
Center for Kulturforskning er et tværvidenskabeligt forskningscenter, som bl.a. afholder seminarer, workshops og konferencer.

Datalogisk Institut (AU)
Datalogisk Institut ved Århus Universitet forsker i teoretisk og eksperimentel datalogi og informationsvidenskab. Instituttet er et af de førende forskningscentre inden for dette felt.

Center for Avanceret Visualisering og Interaktion (CAVI, AU)
På CAVI, som er en del af Århus Universitet, undervises og forskes inden for felterne arkitektur, design, videnskabelig visualisering, kunst og kultur.

Center for digital Æstetikforskning (AU)
Center for Digital Æstetikforskning på Århus Universitet forsker i digital æstetik.

Institut for Design, Arkitektskolen i Århus
Institut for Design, som er et institut under Arkitektskolen i Århus, beskæftiger sig med design inden for arkitekturen, produktdesign m.m.

Psykologisk Institut (AU)
Psykologisk Institut på Århus Universitet tilbyder uddannelser inden for psykologi på bachelor og kandidatniveau. Derudover driver instituttet forskning og uddanner forskere inden for feltet.

Institut for Antropologi (AU) 
Instituttet, som er en del af Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik ved Århus Universitet tilbyder uddannelser og driver forskning i antropologi.

Wilhelm Johannsen Center IMBG/G Panum Instituttet
På Wilhelm Johannsen Centret drives forskning med det formål at skabe et kort over det menneskelige kromosomsæt.

Museet for Samtidskunst i Roskilde
Museet udstiller samtidskunst af danske of udenlandske kunstnere i både ord, billeder og lyd.

Danmarks Radio
Danmarks Radio, DR, er den største og ældste udbyder af tv og radio i Danmark.

Cognitive Brain Research Unit, Helsinki 
Cognitive Brain Research Unit, som er finansieret af Helsinki Universitet og Academy of Finland, driver forskning i den menneskelige hørelse.

BioMag Laboratory ved Helsinki University Central Hospital
BioMag laboratoriet er en del af Helsinki Universitetshospital og forsker i biomagnetisme med det formål at udvikle teknikker, der er anvendelige inden for sygehusvæsenet.

Functional Imaging Laboratory at the Wellcome Department of Imaging Neuroscience (London)
Laboratoriet er en del af University College London. Laboratoriets forskning har til formål at skabe en forståelse af hvordan den menneskelige hjerne fungerer ud fra et mekanistisk perspektiv.

University of Durham, England
Udover at tilbyde et bredt udvalg af uddannelser på universitetsniveau er University of Durham et af de bedste forskningscentre i Storbritannien.