Masseeksperimentet 2016

Ny viden om sammenhæng mellem musik og arbejdshukommelse

Bjørn Petersen, lektor
Peter Vuust, professor
Stine Derdau Sørensen, Ph. D.-studerende

Skoleelever der udfolder sig musikalsk har – uanset alder, køn eller bopæl – en bedre såkaldt arbejdshukommelse, hvilket er vigtigt for bl.a. at kunne læse og regne. Det er konklusionen på ”MasseEksperimentet”, der blev gennemført som en del af Naturvidenskabsfestivalen i uge 39. 2016, blandt godt 20.000 skole- og gymnasieelever fra 450 skoler i hele Danmark.

”Undersøgelsen tyder på, at elever med sans for detaljer i melodi og rytme er bedre til at fastholde og håndtere den information, som er nødvendig i et konkret øjeblik. Det er ny, unik viden, som har stor betydning for vores viden om, hvordan musik påvirker og ændrer hjernen”, siger Peter Vuust, professor ved både DJM og Center for Music in the Brain.

“Men det er vigtigt at understrege, at vi ikke ved, om det er fordi eleverne spiller musik, at de får bedre arbejdshukommelse, eller om det omvendt er eleverne med bedst arbejdshukommelse, der engagerer sig mest i musik. Videre analyse af datasættet vil afsløre, hvor betydningsfuldt dette resultat er, og om musik er vejen til bedre læring i skolerne,” tilføjer Peter Vuust.

Det er første gang i Danmark, at skoleelevers musikalske hørefærdigheder er blevet undersøgt så bredt og så systematisk. Samtidig er MasseEksperimentet det største i verden af sin art. Undersøgelsen bestod af en musikquiz, en hukommelsestest og et spørgeskema om elevernes musikvaner. Se den færdige rapport her.

Hør Peter Vuust fortælle om Masseeksperimentet i denne video.

Hør Bjørn Petersen kommentere et nyt tiltag med “Matemusik” i Haderslev kommune i denne video.

Test dine musikalske hørefærdigheder med eksempler på melodiske og rytmiske quizspørgsmål i denne video.