image description

Bjørn Petersen

Lektor, forskning og udvikling

Mobil:    +45 27 287 919

Bjørn “Bønne” Petersen er lektor for DJMs forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoKu) og medlem af DJMs forskningsudvalg. Blandt hans opgaver er navnlig at bistå underviserne med udvikling af projekter med sigte på ansøgning om bevilling fra enten DJMs interne FoKu-midler, den nationale KUV-pulje eller KUMs forskningspulje. Bjørn har tidligere undervist i sammenspilsledelse, rotation, arrangement, IT og musik/musikteknologi samt bas- og sammenspilspraktik. Desuden er Bjørn ansat som lektor på Center for Music in the Brain, hvor han også har ansvar for centerets uddannelses- og outreachaktiviteter. Hans primære forskningsfelt har fokus på den mulige effekt af musikalsk høretræning på cochlear implanteredes opfattelse af og glæde ved musik samt neurofysiologiske metoder til at måle den med.

Uddannelse

  • Ph. D. i neurovidenskab, Sundhedsvidenskabeligt fakultet, Aarhus Universitet, 2011 med afhandlingen Advances in Music and Speech Perception after Cochlear Implantation
  • Eksamen i flg. elementer af Kandidatuddannelsen i Musikvidenskab v. Aalborg Universitet: Musikteknologi, Musikpædagogisk teori, Rytmisk bas, 2003
  • Diplomeksamen, kontrabas, DJM, 1982
  • Almen musikpædagogisk eksamen, Det Jyske Musikkonservatorium, Århus (DJM), 1978

Udøvende: Bjørn “Bønne” Petersen er kontrabassist og elbassist. Aktiv i Rune Herholdt & the Gospel Brothers og koncertfortællingerne Cash i Kirken, Cohen i Kirken og Beatles i kirken. Med Rune Herholdt & the Gospel Brothers og i  samarbejde med LMS, har Bjørn udviklet skolekoncertforestillingen “Sing for Freedom”, som pt. har spillet på + 25 skoler. Har desuden været sideman på en lang række CD-indspilninger, turnéproduktioner og teaterforestillinger. Er også aktiv som arrangør og komponist og skrev bl. a. suiten Arosian Stew til DJMs koncertproduktion v. Aarhus Festuge. Læs mere om Bjørns musikalske meritter her.

Bjørn har skrevet, arrangeret, indspillet og mixet The Music in the Brain Song med tekst af Mikkel Wallentin. Videoen er redigeret af Frederik Vuust.

Bjørn har skrevet musik til sangen En Tak med tekst af Mikkel Wallentin. Sangen er en underfundig, vedkommende, aktuel, relevant og dybsindig tekst om at være ung. .

Publikationer:

Haumann, N. T., Petersen, B., Vuust, P., & Brattico, E. (2023). Age differences in central auditory system responses to naturalistic music. Biological Psychology, 179, 108566.

Haumann, N. T., Petersen, B., Andersen, A. S. F., Faulkner, K. F., Brattico, E., & Vuust, P. (2023). Mismatch negativity as a marker of music perception in individual cochlear implant users: A spike density component analysis study. Clinical Neurophysiology, 148, 76-92.

Seeberg, A. B., Haumann, N. T., Højlund, A., Andersen, A. S., Faulkner, K. F., Brattico, E., & Petersen, B. (2023). Adapting to the Sound of Music—Development of Music Discrimination Skills in Recently Implanted CI Users. Trends in Hearing, 27, 23312165221148035.

Steenstrup, K., Haumann, N. T., Kleber, B., Camarasa, C., Vuust, P., & Petersen, B. (2021). Imagine, Sing, Play-Combined Mental, Vocal and Physical Practice Improves Musical Performance. Frontiers in psychology12.

Petersen, B., Andersen, A. S. F., Haumann, N. T., Højlund, A., Dietz, M. J., Michel, F., … & Vuust, P. (2020). The CI MuMuFe–a new MMN paradigm for measuring music discrimination in electric hearing. Frontiers in neuroscience14, 2.

Knarborg Larsen, H, Heggli, O.A., Petersen B. Marimba, Mallet & Mind. Journal of New Music Research, 2019.

Arosian Stew – tværgående rytmik og metriske modulationer, artikel i Antologi over Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed på Det Jyske Musikkonservatorium (RAMA, 2017)

Näätänen, R, Petersen B, Torppa, R, Lonka, E., Vuust, P. The MMN as a viable and objective marker of auditory development in CI users. Hearing resarch, 2017

Petersen B, Weed E, Sandmann P, Brattico E, Hansen M, Derdau S, Vuust P (2015), Brain Responses to Musical Feature Changes in Adolescent Cochlear Implant Users. Frontiers of Human Neuroscience, 2015

Petersen, B., Gjedde, A., Wallentin, M., Vuust, P. (2013). B. Petersen et al., “Cortical plasticity after cochlear implantation”. Neural Plasticity

B. Petersen, M.V. Mortensen, M. Hansen, Vuust, P. (2012): Singing in the Key of Life: A Study on Effects of Musical Ear Training After Cochlear Implantation, Psychomusicology: Music, Mind, and Brain, Vol. 22, No. 2, 134 –15

Forskningsprojekter: Masseeksperiment, 2016. Undersøgelse af danske skoleelevers musikalske lyttevaner og hørefærdigheder. I samarbejde med Naturvidenskabsfestival og Astra (2016); Benefit of an Optimized Sound Processing Strategy on Music Perception and Enjoyment in Cochlear Implant Users (Stipendium fra Region Midts Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond) (2014-15); Musik- og sprogopfattelse hos unge med cochlear implant – en undersøgelse af udbytte af et intensivt musikalsk træningsprogram (forskningsfrikøb fra Kulturministeriets Forskningsudvalg) (2011-2012); IT-støttet musikundervisning (bevilling fra Videncenter for musik, Region Midt)(2011); Advances in Music and Speech Perception after Cochlear Implantation (Ph. d. -projekt, 2007-2011)

Foredrag, posterpræsentationer, konferencer:

2021: The Neurosciences and Music VII, Aarhus Denmark (medarrangør og deltager). 2018: MMN 2018: The 8th Mismatch Negativity Conference, Helsinki, Finland; 2017: July 2017, 15th symposium on Cochlear Implants in children, San Francisco, USA; 15th symposium on Cochlear Implants in children, San Francisco; EURO-CIU Symposium 2017, Helsinki, Finland (invited speaker); Cochlear Nordic Symposium, Marina Tower, Stockholm, Sweden (invited speaker). 2016: The Music & Cochlear Implants Symposium, Eriksholm Research Center, Snekkersten, DK (invited speaker); Danish Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery (DSOHH), 13th annual meeting, Nyborg (invited speaker); Faglig Dag, symposium for medicinstuderende, Aarhus University (invited speaker)2015: CI 2015: Emerging Issues in Cochlear Implantation Symposium, Washington DC2014: The European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium, Copenhagen; 13th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologies, Munich; The Neurosciences and Music V – Cognitive Stimulation and Rehabilitation, Dijon; Congress of the Nordic Association of Otolaryngology, Copenhagen2013: 5th Annual Meeting of the Society for the Neurobiology of Language, San Diego; International Symposium on Auditory and Audiological Research (ISAAR), Nyborg Strand; Dansk Neurofysiologisk Forening, Vejle; XXVII Sandbjerg Symposium, Dansk Neurovidenskabeligt Selskab; STAF-konferens Falun, Sverige2012: Brain Prize Meeting, Hindsgavl Slot; Dansk Teknisk Audiologisk Selskab, Årsmøde2011: Julius Bomholt-seminar, Kulturministeriets Forskningsudvalg, Nationalmuseets Festsal; 13thSymposium on Cochlear Implants in Children, Chicago; 10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Athen;The Neurosciences and Music IV, Edinburg

For en komplet oversigt over Bjørn Petersens forskningsaktiviteter se Bjørns PURE-profil på Aarhus Universitet.

Tidligere ansættelser:
Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet, 3 år, Ph.d.-stipendiat, forskning.
Nordjysk Musikkonservatorium, 4 år, timelærer, undervisning i rytmisk sammenspilsledelse, rotation, arrangement.
Århus Musikskole, 6 år, musikskolelærer, undervisning i elbas, kontrabas, sammenspil.
Musikvidenskabeligt Institut, Århus Universitet, 5 år, undervisningsassistent, undervisning i sammenspil, arrangement, prima vista, brugsklaver.

Oversigt over DJM-bevillinger Bjørn Petersen har medvirket til.
DJM- bevillinger opnået fra KUV-puljen i perioden 2011-2023
1. Wayne Siegel, Conducting sound in space, 2014 125.000 kr.
2. Lasse Laursen, Instrumentationsmetoder i lydorienteret komposition, 2014: 440.000 kr.
3. Henrik Larsen Neu Erhörte Klänge, 2015: 479.505 kr.
4. Jens Chr. Chappe Jensen, The Electroacoustic experience, 2017: 320.000 kr.
5. Henrik Brendstrup, In a dialogue with Bach, 2018: 646.374 kr.
6. Morten Riis, The Augmented Piano, 2019 978.140 kr.
7. Niels Rønsholdt, Rekonstruktiv opera, 2020 350.000 kr.
8. Lasse Laursen m. fl., The Art of Interpretation, 2021 726.300 kr.
9. Torben Westergaard, Musikalske stoppesteder, 2022 193.340 kr.
Bevillinger i alt 4.258.659 kr.
Oversigt over DJM- bevillinger opnået fra KFU-puljen i perioden 2011-2021
1. Bjørn Petersen, Musikalsk træning for cochlear-implanterede skolebørn, 2011 657.674 kr.
2. Stine Derdau, Spilbaseret høretræning, ph.d.-projekt, 2015 928.800 kr.
3. Kristian Steenstrup, Mental øvepraksis, 2018 776.006 kr.
Bevilling i alt 2.362.480 kr.
Oversigt over bevillinger opnået i forb. m. Online læring i musikundervisning
1. Den Obelske Familiefond 1.800.000 kr.
2. Augustinus-fonden 1.000.000 kr.
3. William Demant-fonden 100.000 kr.
4. Aage og Johanne Louis-Hansens fond 800.000 kr.
Bevilling i alt 3.700.000 kr.
Total 10.327.799 kr.

MERE INFO

Læs mere her. Læs mere på Bjørns portfolio

Google Scholar profil