Noderne mellem noderne

Et bogprojekt om improvisation i klassisk musik.

Ulrik Spang-Hanssen, professor

Et bogprojekt om improvisation i klassisk musik.

I sin tidligere bog, Musikken mellem Noderne, har Spang-Hanssen været inde på afstanden mellem musik og notation, især hvad angår den rytmiske del af musikken. Han undlod helt at komme ind på alle de noder, der mangler.

OG DET ER ELLERS IKKE SMÅTING, VI TALER OM HER!

Improviserende musikere

Det er et vældig godt gæt, at hvis vi ser på den vestlige musik fra år ca. 1500 til ca. 1900 som helhed, så mangler der omkring 50 procent af de noder, som et samtidigt øre ville have forventet at høre, og som dengang blev tilføjet af de improviserende musikere.Noderne mellem noderne.
Bogen her skal bl.a. handle om.

  • Triller, forslag og andre småornamenter
  • Større frie udsmykninger
  • Overledninger
  • Kadencer
  • Cavatinaer
  • Generalbas
  • Og meget mere

Se Ulrik Spang-Hanssens poster fra DJMs foku-seminar 2017