DJM-projekter

Forskningsprojekter gennemført af undervisere ved DJM, som led i konservatoriets forsknings- og udviklingsarbejde (FOKU) og med særlig fokus på områderne musikalsk perception, kognition og læring.

2018/19

Kristian Steenstrup, professor
Mental øvning

Lasse Laursen, docent
Det klassiske instrument i det 21. årh.

Karsten Aaholm, docent
Evaluering af musikalske outreach-projekter

2017/18

Thorkil Mølle, docent
Konsonans og Dissonans

2016/17

Karsten Aaholm, docent
Motivation og læring i musikalske outreach projekter

Ulrik Spang-Hanssen, professor
Noderne mellem noderne

Lektor Bjørn Petersen m. fl.
Masseeksperiment 2016