DJM på konferencen The neurosciences and music VII

DJM-underviseres forskning præsenteret på international konference om neurovidenskab og musik

Det Jyske Musikkonservatorium var sammen med Center for Music in the Brain vært for konferencen ”The neurosciences and music”, der blev afholdt i Musikhuset, Aarhus 18.-21. juni 2021. Konferencen er en af de største om neurovidenskab og musik og arrangeres af den italienske fond The Mariani Foundation. Konferencen finder sted hvert tredje år, og denne var den syvende i rækken.

På konferencen bliver den allernyeste forskning inden for musikpsykologi og musikneurovidenskab præsenteret af en række af de fremmeste internationale forskere inden for feltet. Op mod 500 deltagere fra alle verdenshjørner deltog, hvoraf ca. 70 var fysisk til stede i Aarhus, mens resten deltog online. Temaet for konferencen var: “Connecting with music across the lifespan”. Gennem en række symposier, workshops og posterpræsentationer blev deltagerne præsenteret for den sidste nye viden inden for en bred vifte af områder, eksempelvis om samspillet mellem krop og hjerne under musikudøvelse; om problemer med evnen til at synge rent gennem et helt livsforløb; om understøttelse af sund aldring gennem musikudøvelse – og meget, meget mere.

Konferencedeltagerne kunne her dels få opdateret deres viden inden for hele feltet af musik og neurovidenskab, dels få inspiration til egen forskning eller nye værktøjer til det videre arbejde med eksempelvis brug af musik i behandling af vidt forskellige problematikker i relation til mental og fysisk sundhed.

Fem DJM-undervisere bidrog med posterpræsentationer af deres forsknings- og udviklingsprojekter:

  1. Professor Kristian Steenstrup:  ”Imagine, Sing, Play! – -combined mental, vocal and physical practice improves musical performance”, om hvordan mental træning og brug af sang kan erstatte dele af den fysiske øvning, med samme effekt, ved spil på trompet.
  2. Lektor Bjørn Petersen:  “The CI MuMuFe-a new MMN paradigm for measuring music discrimination in electric hearing”, om hvordan en ny målemetode, baseret på EEG (teknik til at registrere hjernens elektriske aktivitet), på en objektiv måde kan vise musikopfattelsen hos døve, der hører vha. et cochlear implantat, hvilket bl. a. kan hjælpe audiologer med programmering af implantatet.
  3. Lektor Henrik Knarborg Larsen: “Marimba, Mallet & Mind – enhancing the Marimba Sound by Ki-aikido Approach”, om hvordan metoder fra den japanske kampsport Ki-aikido kan indgå som en metode til at justere klangfarven ved spil på marimba.
  4. Lektor Søren Rastogi: “FormingPerforming-first-person methods as a strategy for improving quality of music practice”, om hvordan videooptagelser kan danne grundlag for bevidstgørelse og refleksion over egen øvning og derigennem bibringe bedre forståelse for de kognitive processer, der indgår i øvning på professionelt niveau.
  5. Docent Karsten Aaholm: “Towards a Pragmatic Approach? – Evaluation of Musical Outreach Programs”, om evalueringen af de musikalske programmer, der med inspiration fra El Sistema retter sig mod socialt marginaliserede børn og unge.

Klik på links for at læse posterne.