Hvad blev der egentlig af den anden halvdel af musikhistorien?

Om improvisation og notation og territoriet imellem - artikel af orgelprofessor Ulrik Spang-Hanssen i skriftserien Publimus

DJMs professor i orgel Ulrik Spang-Hanssen har udgivet artiklen Hvad blev der egentlig af den anden halvdel af musikhistorien? i skriftserien Publimus. Artiklen handler om improvisation i klassisk musik, forholdet mellem komposition og udførelse i historisk perspektiv og notationssystemets indbyggede begrænsninger. Eller som det med Spang-Hanssens egne ord forklares:

“Hovedreglen (i dag) er, at man spiller hvad der står i noderne – og kun det! Men sådan har det ikke altid været. Selv så sent som inden for de første årtier af grammofonhistorien støder vi på sangere og instrumentalister, som tager dristige skridt uden for det noterede nodebillede, som tilføjer triller og tirader, som improviserer præludier og kadencer, og som ligefrem ændrer i nodeteksten, hvis det passer dem.”

Artiklen er en videreførelse af de emner Spang-Hanssen tog under kyndig behandling i bogen “Musikken mellem noderne” fra 2014.

Artiklen kan læses her eller på Publimus’ hjemmeside.