The CI MuMuFe – A New EEG Paradigm

Artikel om nyt EEG-paradigme til brug for måling af objektive indikationer af cochlear implanteredes evne til at opfatte detaljer i musik.

Lektor Bjørn Petersen har sammen med sine kolleger på Center for Music in the Brain fået udgivet en artikel i en specialudgave af Frontiers in Neuroscience. Artiklen beskriver resultaterne af forsøg med et nyt EEG-paradigme, der er gennemført med det formål at tilvejebringe objektive indikationer af musikopfattelsen hos personer, der hører ved hjælp af et cochlear implant (CI). Disse patienter har ofte et stort ønske om at generhverve deres musikglæde og det nye paradigme kan assistere audiologer og CI-teknikere i deres kortlægning af patienternes udbytte af implantatet og den løbende programmering. Desuden kan den nye målemetode fungere som et væsentligt supplement til eksisterende målemetoder, bl. a. til at vurdere effekten af musikalske træningsprogrammer. Projektet ligger i forlængelse af Bjørn Petersens mangeårige forskning inden for feltet Musik og Cochlear Implantater, som også var omdrejningspunkt i hans PhD-projekt, og som han har beskrevet i flere artikler og formidlet på konferencer i Danmark og internationalt.
Artiklen er open-access og kan læses frit via dette link.
Se DJMs nyhedsopslag om artiklen her