Evaluering af musikalske outreach-projekter

I de sidste ti år har der været stigende opmærksomhed på musikalske projekter rettet mod socialt udsatte grupper. Mange af disse projekter er i forskellig grad påvirket af El Sistema-bevægelsen fra Venezuela og det tilknyttede program*. Der synes dog at være meget forskellige opfattelser af projekterne og deres effekt, spændende fra næsten ubetinget begejstring til udtalt skepsis.

Karsten Aaholm, docent

Projektets formål

Hensigten med forskningsprojektet er at bidrage til – på længere sigt – at udvikle nye evalueringsværktøjer og dermed opnå mere pålidelige, objektive evalueringer af pædagogiske musikalske initiativer. Disse evalueringer kan forhåbentlig bedre danne afsæt for nye tiltag. Samtidig kan projektet måske bidrage til, at vi i den professionelle musikverden får et mere realistisk syn på, hvad musik kan og ikke kan. På den måde bliver det forhåbentlig et relevant bidrag til diskussionen om, i hvilken grad musik skal vurderes på dens egenværdi eller på dens afledte effekter.

Undersøgelsens fokus

Undersøgelsen er todelt: 1) Den ene del er en slags ‘metastudie’ af evalueringerne: Hvilke effekter kan man samlet påvise af projekterne? Jeg tager her udgangspunkt i to omfattende og kendte evalueringer*** 2) Den anden del undersøger, hvordan der er evalueret i de forskellige tilfælde: Hvilke parametre evalueres og med hvilke metoder? Her tager jeg udgangspunkt i anbefalingerne fra Dansk Evalueringsinstitut**** og ser på, hvordan evalueringerne forholder sig til disse.

Formidling af resultaterne

Projektet skal formidles gennem en form for review-artikel, der sammenfatter undersøgelsens resultater og diskuterer dem i forhold til de fremherskende positioner inden for feltet.

Baggrund I de sidste ti år har der været stigende opmærksomhed på musikalske projekter rettet mod socialt udsatte grupper. Mange af disse projekter er i forskellig grad påvirket af El Sistema-bevægelsen fra Venezuela og det tilknyttede program*. Der synes dog at være meget forskellige opfattelser af projekterne og deres effekt, spændende fra næsten ubetinget begejstring til udtalt skepsis. Med dette projekt forsøger jeg at komme bag om denne diskussion ved at ‘evaluere evalueringerne’. Med udgangspunkt i forskningsspørgsmålet ‘hvordan og med hvilke resultater evalueres projekterne?’ har jeg derfor samlet alle tilgængelige kilder, der evaluerer og vurderer sådanne projekter**.

Projektets formål

Hensigten med forskningsprojektet er at bidrage til – på længere sigt – at udvikle nye evalueringsværktøjer og dermed opnå mere pålidelige, objektive evalueringer af pædagogiske musikalske initiativer. Disse evalueringer kan forhåbentlig bedre danne afsæt for nye tiltag. Samtidig kan projektet måske bidrage til, at vi i den professionelle musikverden får et mere realistisk syn på, hvad musik kan og ikke kan.På den måde bliver det forhåbentlig et relevant bidrag til diskussionen om, i hvilken grad musik skal vurderes på dens egenværdi eller på dens afledte effekter.

Se Karsten Aaholms poster fra DJMs FoKu-seminar 2019