Konsonans og Dissonans

Thorkil Mølle, docent

Konsonans og dissonans har sammen med begreberne om spænding (dissonans, disharmonisk) og afspændning (konsonans, harmonisk) spillet en enorm rolle i musikteoriens og satslærens historie. Disse historiske roller har nok ændret sig ganske betydeligt, men de er på ingen måde forladt.

Mit FOKU-projekt vil søge dels at opsummere den overleverede viden og dels at føre denne viden op til vor tid – en slags “à-jourføring”. Desuden vil jeg søge at udvide begrebernes roller til ikke blot at omhandle intervalforhold, idet konsonans og dissonans for så vidt kan handle om så mange af musikkens øvrige parametre.

Se Thorkil Mølles poster fra DJMs FoKu-seminar 2018