Mere om RAMA Vocal Center

RAMA Vocal Center (RVC) er det naturlige omdrejningspunkt for uddannelser på højeste niveau inden for ledelse af rytmiske vokalensembler samt en lang række af aktiviteter forbundet med dette område.

RAMA Vocal Center ved DJM i Aalborg er internationalt anerkendt som et førende center i Europa for innovation, uddannelser, videreuddannelser og kursusvirksomhed på højeste niveau inden for rytmisk korledelse. Centret sikrer et stærkt fagligt miljø og er rammen omkring DJM’s udbud af kandidat-, solist-,  og masteruddannelser samt workshops og inspirationskurser inden for rytmisk korledelse.

RVC har et læringsmiljø, der kendetegnes ved innovation og kompetenceudvikling. Dette afspejler sig dels i de forskellige uddannelser under RVC, dels i de lærerkræfter, der er tilknyttet, og endelig gennem en konstant udvikling og forbedringer af uddannelser og kursustilbud.

Vision

Med mange internationale samarbejdspartnere virker RVC som generator for innovation inden for dette område, såvel nationalt som internationalt. Vi er frontløbere i udviklingen af kunstnerisk udtryk for vokalmusik og søger konstant at udvikle og forfine metodik og didaktik inden for området.

Uddannelser

RVC rummer en bred vifte af uddannelsesmuligheder og aktiviteter inden for ledelse af rytmisk vokalmusik. Centret udbyder basisuddannelser på bachelor-, kandidat- og solistniveau. På efter- og videreuddannelsesområdet udbydes Masteruddannelser samt en række inspirationskurser inden for forskellige områder. Vi benytter den nyeste it-teknologi og tilbyder både e-learning og supervision via digitale platforme.

Aktiviteter

RVC er initiativtager og arrangør af masterclasses, workshops og inspirationskurser for alle interesserede fra hele verden. Desuden gæsteoptræder der ofte internationalt anerkendte kor- og vokalgrupper i Musikkens Hus i Aalborg, hvilket er med til at stimulere og inspirere det samlede miljø omkring vokalmusik på RVC.

Korcentret er desuden medarrangør af Aarhus Vocal Festival www.aavf.dk

Ledelse

RVC ledes af professor Jim Daus Hjernøe.