04.02.2020

Ny målemetode skal hjælpe hørehæmmedes musiklytning

Bjørn Petersen, lektor for DJMs forsknings- og udviklingsaktiviteter, har sammen med kolleger på Center for Music in the Brain fået udgivet en artikel i en specialudgave af det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Neuroscience.

Artiklen beskriver resultaterne af et forsøg med brugere af cochlear implant (CI), et avanceret høreapparat for svært hørehæmmede, der stimulerer overlevende nerveceller i det indre øre med elektriske impulser. CI giver typisk god talegengivelse, men utilfredsstillende musikoplevelse.

Forsøget anvender en ny målemetode, baseret på EEG (elektroencefalografi – en teknik til at registrere dele af hjernens elektriske aktivitet vha. elektroder på hovedets overflade), der skal tilvejebringe objektive indikationer af musikopfattelsen hos CI-brugere. Hidtil har man været henvist til at bruge mere subjektive målemetoder i forsøget på at afdække opfattelsen af musik hos CI-brugere.

Disse patienter har ofte et stort ønske om at generhverve deres musikglæde, og den nye målemetode kan assistere audiologer og CI-teknikere i deres kortlægning af patienternes udbytte af implantatet og den løbende programmering.

Desuden kan den nye målemetode fungere som et væsentligt supplement til eksisterende målemetoder, bl. a. til at vurdere effekten af musikalske træningsprogrammer.

Projektet ligger i forlængelse af Bjørn Petersens mangeårige forskning inden for feltet Musik og Cochlear Implantater, som også var omdrejningspunkt i hans PhD-projekt, og som han har beskrevet i flere artikler og formidlet på konferencer i Danmark og internationalt.

Artiklen er open-access og kan læses frit via dette link.

 

Alle nyheder