image description

Margrethe Langer Bro

Lektor, Musik og sundhed

Margrethe Langer Bro er lektor på DJM, uddannet klassisk pianist og har siden 2005 arbejdet med kunstnerisk medborgerskab som professionel musiker, underviser, idémager og projektudvikler. Derudover har hun en Ph.d.-grad i sundhedsvidenskab og kombinerer hermed sin kunstneriske praksis med en forskningsmæssig tilgang.

Margrethe underviser i kunstnerisk medborgerskab på DJM, nærmere betegnet i valgfaget Musik & Sundhed, der overordnet handler om at bringe musikken i spil for og med sårbare grupper i samfundet – langt fra koncertsalen. Desuden vejleder hun bachelor- og kandidatstuderende i deres afsluttende projekter, der relaterer sig til kunstnerisk medborgerskab.

Projekter (uddrag)

 • 2019- Kunstnerisk leder i projektet MusICU – Meningsfulde Øjeblikke; implementering af levende musikoplevelser v DJM-studerende til indlagte patienter på intensivafdelingerne på AUH og Regionshospitalet, Gødstrup
 • 2020- KUV-projekt: Health Care Performances – artistic awareness, sensitivity and interaction; en undersøgelse af musikerperspektivet i en hospitalskontekst på Aarhus Universitetshospital og Syddansk Universitetshospital
 • 2020-2022: Kunstnerisk leder og forskningsansvarlig i SOL – Sammen om Levende Musik; et samarbejde mellem organisationen Levende Musik i Skolen, Region Midtjylland, Aarhus Kommune og Det Jyske Musikkonservatorium
 • 2020: Undervisningsforløb med Ensemble MidtVest på onkologisk- og obstetrisk afdeling på Regionshospitalet i Herning
 • 2006-2011: Initiativtager og tovholder af udvekslingsprojekt med musikstuderende fra Syddansk Musikkonservatorium og professionelle musikere fra den engelske organisation LiveMusicNow.com
 • 2005-2013: Kunstnerisk leder og udvikler af projektet Levende Musik i Sundhedsvæsenet – skræddersyede musikoplevelser v. musikere fra Syddansk Musikkonservatorium, målrettet indlagte patienter og pårørende på børneafdelingen, hæmatologisk/onkologisk afdeling, palliativt afsnit og hæmatologisk ambulatorium på Sydvestjysk Sygehus
 • 2006-2010: Kunstnerisk leder og udvikler af levende musikoplevelser v studerende fra Syddansk Musikkonservatorium til patienter og pårørende på Hospice Sydvestjylland

Uddannelse

 • 2020-2021 Undervisning i kvalitativ metode hos professor Pia Dreyer, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • 2019 Ph.d. i sundhedsvidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet med afhandlingen Resonance – Music as Adjuvant for Cancer Treatment
 • 1998 Debut. Solistdiplom i klaver på Det Jyske Musikkonservatorium
 • 1996-1997: Studieophold hos professor Pnina Salzman, Ruben Israel Academy of Music, Tel Aviv, Israel

Udøvende (uddrag):

 • 2005- En lang række koncerter i sundhedsvæsenet, bl.a. på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Hospice Sydvestjylland, Psykiatricenter Vest m.fl.
 • 2015: Koncert på European Congress for Integrative Healthcare and Medicine, Helsingør
 • 1997- Akkompagnatør på Syddansk Musikkonservatorium i forbindelse med bachelor/kandidat koncerter
 • 1996: Tivolis koncertsal, koncert og prisoverrækkelse: Harbys Fond, ”Ungdommens Sonningpris”
 • 1995: Koncerter i Tel Aviv, Jerusalem, Tiberias og Haifa i forbindelse med Ruben Israel Academy of Music´s 50-års jubilæum

Undervisningserfaring

 • 2019- Lektor (2020) på Det Jyske Musikkonservatorium i valgfaget Musik & Sundhed.
 • 1997- Lektor (2018) på Syddansk Musikkonservatorium i fagene klaver, instrumental pædagogik, akkompagnement, efteruddannelseskurset: Klaverværkstedet samt valgfaget Musik & Sundhed.
 • 2006- Klaverunderviser på MGK Syd, Esbjerg afd.
 • Desuden ansat som underviser i flere perioder på bl.a. Esbjerg Kulturskole, Ribe Musikhøjskole, Bramming Musikskole m.fl.

Publikationer og udgivelser

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1291-0303:

 1. Bro, M. L., Finderup, J., Smilde, R., Dreyer, P. & Gram, B. (2022) Live music during haemodialysis: A multiple methods randomized controlled pilot study. Journal of Renal Care, 1–12. https://doi.org/10.1111/jorc.12453
 2. Bro ML, Finderup J, Smilde R, Gram B, Dreyer P. (2022). Musical Breaks—Live Music in a Hemodialysis Setting—A Qualitative Study on Patient, Nurse, and Musician Perspectives. Healthcare,2022,10,1637
 3. Bro ML, Johansen C, Vuust P, Enggaard L, Himmelstrup B, Mouritz-Andersen T, Brown P, dÁmore F, Andersen EAW, Abildgaard N, Gram J. (2019). Effects of live music during chemotherapy in lymphoma patients: a randomized controlled trial. Supportive Care in Cancer 27(10):3887-3896
 4. Bro ML, (2019). Resonance: Music as adjuvant for cancer treatment. University of Southern Denmark, Faculty of Health Sciences. PhD Thesis
 5. Bro ML, Jespersen KV, Hansen JB, Vuust P, Abildgaard N, Gram J, Johansen C. (2018). Kind of Blue – a systematic review and meta-analysis of music interventions in cancer treatment. Psycho-Oncology 2018;27(2):386-400
 6. Bro ML, Johansen C. (2017). Musik & Kræft – levende musik under kemoterapi. Kultur og Sundhed – en antologi. Red. Anita Jensen. Turbine Akademisk

Medredaktør af skriftserien PubliMus i perioden 2008-2015

Forskningstilknytning

 • 2020-2021: Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • 2012-2018: Center for Psykosocial Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
 • 2012-2018: Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet
 • 2012-2019: Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
 • 2012-2019: Enheden for Sundhedsfaglig Forskning, Syddansk Universitetshospital

Konferencer og posterpræsentationer (udvalgte)

 • 2022 50th EDTNA International Conference, Gronningen, Holland, mundtlig præsentation
 • 2022 GLOMUS, Det Jyske Musikkonservatorium, mundtlig præsentation
 • 2022 Culture for Health, Aarhus Universitetshospital, mundtlig præsentation
 • 2022 KULKUR, nordisk inspirationsmøde, DOK 1, Aarhus, mundtlig præsentation
 • 2022 Aarhus Universitetshospital, Nyremedicinsk lægekonference, mundtlig præsentation
 • 2019 Nefrologisk og hæmatologisk temadag, Comwell, København, mundtlig præsentation
 • 2017 The Neurosciences and Music VI – Music, Sound and Health, Martin Conference Center – Harvard Medical School, Boston, poster præsentation.
 • 2014 The European Cancer Rehabilitation and Survivorship Symposium (ECRS). Tivoli Hotel, København, mundtlig præsentation.

Legater og priser

Statens Kunstfond (2020), Karola Jørgensens Fond (2020), Roche (2015), Karola Jørgensens Fond (2013), Claus Sørensens Fond (2013), Kræftens Bekæmpelse KPSK (2013), Region Syddanmarks Ph.d.-pulje (2013), Hede Nielsens Fond (2013), Knud Sørensens Fond (2013), Vadehavspuljen (2009), Danske Banks Initiativpulje (2007), Harby´s Fond: “Ungdommens Sonningpris” (1996), Augustinusfonden (1995), Faurschous Mindelegat (1995)