Eksempler på samskabelse

Her kan du læse om to konkrete eksempler på samskabelsesprojekter: "Musik og Sundhed" og "Kultur i hverdagen"

Musik og Sundhed

Det Jyske Musikkonservatorium har gennem en årrække arbejdet med brug af musik i sundhedssektoren, bl.a. som smertelindring.

Athena-prisen

Senest har projektet ”Levende musik til intensivpatienter”, som DJM er en væsentlig del af, i november 2022 vundet Dansk Sygeplejeråds Athena-pris. En eller to studerende spiller ”koncerter” for patienter enkeltvis på en intensivafdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH), og sideløbende indsamler sygeplejerskerne data for at dokumentere effekten.

I en interviewundersøgelse sagde patienterne næsten enstemmigt, at musikken gav dem en pause og ro fra tankekaos og sygdom. Samtidig viste de indsamlede data, at hjerte- og respirationsfrekvensen faldt, og både smerteoplevelsen og det målte stressniveau blev reduceret.

Athena-prisen belønner sygeplejefaglige indsatser, der lever op til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere om projektet her.

Valgfag, praktik og bacheloropgave

Valgfaget Musik og Sundhed får stadig flere studerende, 25 er tilmeldt i 2023. Nogle valgfagsstuderende har afviklet deres praktikforløb på intensivafdelinger, og i maj 2022 skrev de to studerende, der var med til at vinde Athena-prisen, deres bacheloropgave om projektet.

Region Midt har bevilget penge til at implementere levende musik på de fire intensivafdelinger på AUH. To studerende bliver projektansat til at spille ugentlige “koncerter” for patienterne, og valgfagsunderviseren giver dem løbende supervision. Afdelingsledelsen har givet tilsagn om at finansiere tarif-aflønning fremadrettet som et permanent tilbud efter implementeringsperioden. Tilsvarende projekter forventes i nærmeste fremtid at blive implementeret på Regionshospitalet Gødstrup (Herning) og Regionshospitalet i Viborg.

 

Kultur i hverdagen

Holstebro Musikskole er med i det kommunale projekt ”Kultur i hverdagen”, som er et tilbud til borgere langt fra arbejdsmarkedet, typisk socialt udsatte voksne med eksempelvis psykiske udfordringer eller problemer med kriminalitet, misbrug osv.

Tilbage til samfundet

Formålet er, at borgerne skal nærme sig arbejdsmarkedet og igen blive en del af samfundet. De skal indgå i et fællesskab med andre ligesindede, som de kan snakke med og have en proces sammen med, uden at det er deres udfordringer eller sygdom, der er i fokus.

Et forløb strækker sig over 13 uger med otte deltagere, der mødes 2 timer hver uge omkring vidt forskellige kulturelle aktiviteter, med en projektansvarlig fagperson som gennemgående ledsager. Aktiviteterne omfatter naturoplevelser, kreativitet/kunstterapi, historiske oplevelser (Hjerl Hede) og musik/sang, som musikskolen står for.

Musik uden præstation

I musikdelen bliver deltagerne sat til at synge, spille trommer eller danse, især ved at imitere det, underviseren gør. De kan også give sig til at råbe, for at få løsnet op og komme ud med aggressioner.

Det er vigtigt, at deltagerne ikke kommer til at føle at de skal præstere noget, tværtimod skal de føle sig trygge og opdage, at de faktisk kan noget, som de ellers ikke troede de kunne, fx at synge.

Som underviser på sådan et hold skal man hurtigt kunne skifte mellem forskellige musikalske udtryk, og man skal kunne møde deltagerne dér, hvor de er, både generelt og på den konkrete dag.

Deltagerne siger selv om deres oplevelser med projektet:

  • ”Jeg har jo lært ikke at være så selvkritisk, og se med andre øjne på det jeg selv laver”
  • ”Følelsen af skam er skrumpet – mere accept af at skammen er der, men tænker ikke så meget over det mere.”
  • ”Men jeg synes også i betragtning af at vi er så forskellige alle sammen, så var vi hurtig til at blive rystet sammen og tætte.”